International experience in preventing intentional homicide by criminal police units

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Хижняк, Євген Сергійович
Хижняк, Є. С.
Хижняк, Евгений Сергеевич
Khyzhniak, Yevhen S.
Капустник, Володимир Валерійович
Капустник, В. В.
Капустник, Владимир Валереьевич
Kapustnyk, Volodymyr V.
Батраченко, Тетяна Сергіївна
Батраченко, Т. С.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Universidad del Zulia

Анотація

The objective of the article is to analyze the international experience of the operational and investigative prevention of intentional homicides by criminal police units, as well as the legislation that provides for the development of an effective system for the prevention of intentional homicides in Ukraine. The subject of the investigation is the foreign experience of operational prevention and the search for intentional homicides by criminal police units. The research methodology includes general and specific methods of legal science: dialectic, scientific abstraction, methods of systems analysis, formal and dogmatic, systemic, and structural, historical, and comparative, logical. Various intentional homicide prevention programs are considered, which are currently operating in different countries of the world. It analyzes the positive international experience of operational and investigative prevention of intentional homicides, which can become the basis for the development of the relevant legislation of Ukraine in this area. It is concluded that the conduct of a comparative analysis of the prevention of intentional homicides and various countries is the basis for the development of the most promising areas to improve domestic legislation in this area.
Метою статті є аналіз міжнародного досвіду оперативно-розшукового попередження умисних вбивств підрозділами кримінальної міліції, а також законодавства, що передбачає розбудову ефективної системи запобігання умисним вбивствам в Україні. Предметом розслідування є зарубіжний досвід оперативної профілактики та розслідування умисних вбивств підрозділами кримінальної поліції. Методологія дослідження включає загальні та специфічні методи юридичної науки: діалектичні, наукові абстракції, методи системного аналізу, формально-догматичні, системні та структурні, історичні та порівняльні, логічні. Розглядаються різноманітні програми запобігання умисним вбивствам, які наразі діють у різних країнах світу. Проаналізовано позитивний міжнародний досвід оперативно-розшукового попередження умисних вбивств, що може стати основою для розробки відповідного законодавства України у цій сфері. Зроблено висновок, що проведення порівняльного аналізу запобігання умисним вбивствам у різних країнах є основою для розвитку найбільш перспективних напрямів удосконалення вітчизняного законодавства у цій сфері.

Бібліографічний опис

Khyzhniak Ye. International experience in preventing intentional homicide by criminal police units / Ye. Khyzhniak, V. Kapustnyk, T. Batrachenko, I. Chuprikova, A. Kryshehenko // Cuestiones Políticas. – Vol. 39. - Issue 69. - Universidad del Zulia, 2021. – P. 631-643.

Ключові слова

prevention of homicide, premeditated murder, criminal police units, international experience, criminal sciences, запобігання вбивствам, умисне вбивство, підрозділи кримінальної поліції, міжнародний досвід, кримінальні науки, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Khyzhniak Ye. International experience in preventing intentional homicide by criminal police units / Ye. Khyzhniak, V. Kapustnyk, T. Batrachenko, I. Chuprikova, A. Kryshehenko // Cuestiones Políticas. – Vol. 39. - Issue 69. - Universidad del Zulia, 2021. – P. 631-643.