Юрисдикція справ про скасування наказів Міністерства юстиції України щодо скарг у сфері державної реєстрації речових прав

dc.contributor.authorАнтонюк, О. В.
dc.contributor.authorAntoniuk, O. V.
dc.date.accessioned2022-04-28T21:53:18Z
dc.date.available2022-04-28T21:53:18Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionАнтонюк О. В. Юрисдикція справ про скасування наказів Міністерства юстиції України щодо скарг у сфері державної реєстрації речових прав / О. В. Антонюк // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 2. - С. 115-121.en_US
dc.description.abstractУ статті досліджено питання судової юрисдикції справ про скасування наказів Мін’юсту щодо скарг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Проаналізовано правові позиції Верховного Суду щодо зазначеного питання та конкретизовано обставини, що визначають приналежність зазначених справ до цивільної, господарської і адміністративної юрисдикції. Установлено, що участь Мін’юсту та державного реєстратора як співвідповідача у справі, в якій оскаржується наказ Мін’юсту, не є достатньою ознакою адміністративної юрисдикції. Якщо відповідний позов подано для вирішення спору з іншою особою щодо речового права, то участь цих суб’єктів публічного права не змінює приватноправовий характер спору. Належним відповідачем у такій справі є особа, право на майно якої оспорюється. Не належить до адміністративної юрисдикції спір, в якому необхідно надати правову оцінку правомірності як оскаржуваного наказу Мін’юсту, так і набуття права на нерухоме майно та відповідних реєстраційних дій. Якщо порушення своїх прав позивач убачає у наслідках рішення Мін’юсту та (або) державного реєстратора, які він уважає неправомірними, а ці наслідки призвели до виникнення, зміни чи припинення цивільних правовідносин, то визнання таких рішень незаконними є способом захисту цивільних прав та інтересів, а справа належить залежно від суб’єктного складу до цивільної або господарської юрисдикції. Якщо спір стосується виключно здійснення державної реєстрації речового права, а не законності фактів, що були підставою для вчинення реєстраційних дій, то він не є спором про право та підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства. У такому разі об’єднання в позовній заяві вимог про поновлення реєстраційних записів і скасування наказу Мін’юсту не виключає адміністративної юрисдикції спору, оскільки поновлення реєстраційних записів є наслідком визнання незаконним і скасування такого наказу. Справи за позовами державних реєстраторів щодо скасування наказів Мін’юсту (зокрема, щодо застосованої до позивача санкції за допущені порушення) належать до адміністративної юрисдикції.en_US
dc.description.abstractThe article examines the issue of court’s jurisdiction of cases on revocation of orders of the Ministry of Justice on complaints in the field of state registration of real property rights. The legal positions of the Supreme Court on the mentioned issue were analyzed and the circumstances that determine the affiliation of the mentioned cases to civil, commercial and administrative jurisdiction were specified. It has been defined that the involvement of the Ministry of Justice and the state registrar as co-defendants in a case revocating an order of the Ministry of Justice is not a sufficient characteristic of administrative jurisdiction. If the relevant claim is filed to resolve a dispute with another person over property right, the participation of these subjects of public law does not change the private nature of the dispute. The proper defendant in such a case is the person whose right to property is disputed. A dispute in which it is necessary to provide a legal assessment of the legitimacy of both the disputed order of the Ministry of Justice and the acquisition of the right to real estate and the relevant registration actions does not belong to the administrative jurisdiction. If the plaintiff perceives the violation of his rights in the consequences of the decision of the Ministry of Justice and (or) the state registrar, which he considers illegal, and these consequences led to the emergence, change or termination of civil relations, then recognizing such decisions illegal is a way to protect civil rights and interests, and the case belongs, depending on the subject composition, to civil or commercial jurisdiction. If the dispute concerns only the implementation of the state registration of property right, and not the legitimacy of the facts that were the basis for registration actions, it is not a dispute about the right and is a subject of proceeding under the rules of administrative procedure. In this case, joining in the statement of claim the requirements for renewal of registration records and cancellation of the order of the Ministry of Justice does not exclude the administrative jurisdiction of the dispute, as renewal of records is a consequence of declaring illegal and cancellation of such order. Cases of state registrars' claims for revocation of orders of the Ministry of Justice (in particular, regarding the sanction applied to the plaintiff for violations) belong to the administrative jurisdiction.
dc.identifier.citationАнтонюк О. В. Юрисдикція справ про скасування наказів Міністерства юстиції України щодо скарг у сфері державної реєстрації речових прав / О. В. Антонюк // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 2. - С. 115-121.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/16887
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectcourt’s jurisdictionen_US
dc.subjectproperty rightsen_US
dc.subjectreal estateen_US
dc.subjectstate registration of property righten_US
dc.subjectstate registraren_US
dc.subjectсудова юрисдикціяen_US
dc.subjectречові праваen_US
dc.subjectнерухоме майноen_US
dc.subjectдержавна реєстрація речового праваen_US
dc.subjectдержавний реєстраторen_US
dc.titleЮрисдикція справ про скасування наказів Міністерства юстиції України щодо скарг у сфері державної реєстрації речових правen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Антонюк О. В. Юрисдикція справ про скасування наказів Міністерства юстиції України.pdf
Size:
150.89 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: