Правові аспекти застосування помилування за законодавством України

dc.contributor.author‪Анненко, Олександр Сергійович‬
dc.contributor.authorАнненко, О. С.
dc.contributor.author‪Annenko, Oleksandr S.
dc.contributor.authorЗубаков, Петро Миколайович
dc.contributor.authorЗубаков, П. М.
dc.contributor.authorZubakov, Petro M.
dc.date.accessioned2021-11-19T09:58:42Z
dc.date.available2021-11-19T09:58:42Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionАнненко О. С. Правові аспекти застосування помилування за законодавством України / О. С. Анненко, П. М. Зубаков // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 123-129.en_US
dc.description.abstractСтаття присвячена аналізу сучасного стану правового регулювання застосування помилування до засуджених в Україні. Чинні нормативно-правові джерела, які регламентують зазначений правовий інститут, не позбавлені недоліків. Предметом дослідження є проблеми строків, після відбуття яких можливе застосування помилування до осіб, засуджених вперше та до осіб раніше судимих, відшкодування особами, відносно яких застосовано помилування, спричиненої кримінальним правопорушенням шкоди, застосування помилування стосовно осіб, які скоїли умисні злочини під час випробувального терміну при умовному засудженні, відносно яких раніше застосовувалось помилування, амністія, умовно дострокове звільнення від відбуття покарання або заміну його на більш м’яке. Законодавство України про кримінальну відповідальність забезпечує правовий захист прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного ладу України від злочинних посягань; забезпечення миру та безпеки людства та запобігання злочинності. Для виконання цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання повинні застосовуватися до винних осіб. У той же час питання застосування механізмів звільнення від кримінальної відповідальності залишається актуальним для чинного законодавства про кримінальну відповідальність. Помилування займає чільне місце в законодавстві України, в системі видів звільнення від кримінальної відповідальності. Тому в період політичної реформи в Україні проблема ефективності застосування інституту помилування до ув’язнених в Україні є досить актуальною. Актуальність порушених у статті питань обумовлена необхідністю законодавчого регулювання деяких положень щодо застосування помилувань до засуджених в Україні. У статті проаналізовано сучасний стан правового регулювання використання помилувань для ув’язнених в Україні. Зазначається, що чинні нормативно-правові джерела, що регулюють інститут застосування помилувань до ув’язнених в Україні, не позбавлені прогалин. Предметом дослідження є проблеми строків, після яких заява про помилування засудженим може бути відшкодована, особам, щодо яких застосовано помилування, компенсація, спричинена кримінальним правопорушенням, можливість застосування помилування до осіб, які вчиняли навмисне злочини під час випробування із умовно-достроковим покаранням раніше застосовували помилування, амністію, умовно-дострокове звільнення або заміни більш м’яким раніше судимим. Автори статті також надають необхідні рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання використання помилувань для засуджених в Україні.en_US
dc.description.abstractThe article is devoted to the analysis of the current state of legal regulation of the application of pardon to convicts in Ukraine. Current regulatory sources governing this institution are not without disadvantages. The subject of the study is the problem of terms, after which pardon is applied to the firstly convicts and previously convicted, repayment by pardon of material damage caused by a criminal offense, pardon of persons who committed a deliberate crime during a probationary period under conditional conviction, to which pardon, amnesty, parole punishment or commutation of punishment with a milder. Legislation of Ukraine on criminal liability provides legal protection of human and citizen’s rights and freedoms, property, public order and public safety, environment, constitutional system of Ukraine from criminal encroachments; ensuring the peace and security of mankind, and preventing crime. To accomplish this task, the Criminal Code of Ukrainedetermines which socially dangerous acts are crimes and what penalties must be applied to the perpetrators. At the same time, the issue of the applicationof the mechanisms of criminal liability exemption remains relevant for the current legislation on criminal liability. Pardon occupies a prominent place in the system of types available in the Ukrainian legislation exemption fromthe responsibility. Therefore, during the period of political reform in Ukraine, the problem of the effectiveness of applying the institution of pardon to prisoners in Ukraine is quite urgent. The urgency of the issues raised in the article is caused by the need for legislative regulation of certain provisions of the application of pardons to convicts in Ukraine. The article analyzes the current state of legal regulation of the use of pardons for prisoners in Ukraine. It is noted that the current regulatory and legal sources governing the institution of the application of pardons to prisoners in Ukraine are not free of gaps. The subject of the study is the problems o the terms after which the application of pardon to sentenced persons may be compensated, the persons against whom pardon was applied, the compensation caused by a criminal offense, the possibility of applying pardon to persons who committed deliberate crimes during probation, with a suspended sentence previously used pardon, amnesty, parole or substitute for a milder, previously convicted. The authors of the article also provide the necessary recommendations for improving the legal regulation of the use of pardons for convicted persons in Ukraine.
dc.identifier.citationАнненко О. С. Правові аспекти застосування помилування за законодавством України / О. С. Анненко, П. М. Зубаков // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 123-129.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/15766
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectpardonen_US
dc.subjectlegislative regulation of pardonen_US
dc.subjectterms of pardonen_US
dc.subjectmaterial damageen_US
dc.subjectprobationen_US
dc.subjectrepeated pardonen_US
dc.subjectamnestyen_US
dc.subjectcommutation of punishment with a milder oneen_US
dc.subjectpreviously convicteden_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectпомилуванняen_US
dc.subjectзаконодавча регламентація помилуванняen_US
dc.subjectстроки помилуванняen_US
dc.subjectматеріальна шкодаen_US
dc.subjectумовне засудження з випробувальним терміномen_US
dc.subjectповторне помилуванняen_US
dc.subjectамністіяen_US
dc.subjectумовно-дострокове звільнення від відбуття покаранняen_US
dc.subjectзаміна покарання на більш м’якеen_US
dc.subjectособа, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальностіen_US
dc.titleПравові аспекти застосування помилування за законодавством Україниen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
О. Анненко, П. Зубаков Правові аспекти застосування помилування за законодавством України.pdf
Size:
421.34 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: