Structure of the geographical block for archival information retrieval systems

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Prokop, Yuliia
Trofymenko, O. G.
Voronoy, S. M.
Прокоп, Ю. В.
Трофименко, О. Г.
Вороной, С. М.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ДонНТУ

Анотація

В умовах зростання інтересу до історичних, краєзнавчих та генеалогічних досліджень зростає суспільний попит на створення архівних інформаційно -пошукових систем, які б мали ефективні засоби швидкого виявлення документів та пошуку відомостей певної тематики, зокрема, для відбору архівних справ за географічною ознакою. В статті пропонується ієрархічна структура географічного блока для систем пошуку архівної інформації, яка враховує регіональні особливості устрою країни в різні історичні періоди. Завдяки встановленню адміністративних зв'язків між районом/повітом, областю/губернією і відповідними населеними пунктами, система при використанні цієї структури дозволяє здійснювати пошук архівних даних не лише за назвами населених пунктів, а й по повітах і губерніях та всіх підпорядкованих ним адміністративних одиницях. Наукова новизна результатів полягає у комплексному вирішенні проблем пошуку архівних даних за географічною ознакою, що дозволить архівістам вдосконалити облік документів, а користувачам оптимізувати пошук даних при онлайн -звертанні до архівних установ.

Бібліографічний опис

Prokop Y. V. Structure of the geographical block for archival information retrieval systems / Y. V. Prokop, O. G. Trofymenko, S. M. Voronoy // Наукові праці ДонНТУ. Серія: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2020. – №1(30). – С. 90–100.

Ключові слова

інформаційно-пошукова система, архівні бази даних, пошук за географічною ознакою, маркування архівних документів, пошук архівних даних, information retrieval system, archival database, geographic search, archival documents marking, archive data search

Цитування

Prokop Y. V. Structure of the geographical block for archival information retrieval systems / Y. V. Prokop, O. G. Trofymenko, S. M. Voronoy // Наукові праці ДонНТУ. Серія: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2020. – №1(30). – С. 90–100.