Географічні терміни на позначення низини в східнослобожанських говірках Луганщини

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Слободян, О. В.
Слободян, Е. В.
Slobodyan, О. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Народна географічна термінологія східнослобожанських говірок Луганщини ще не була предметом спеціального вивчення. У статті описано народні географічні терміни на позначення низини, що мають загальне значення, та здійснено семантичний, етимологічний, словотвірний аналіз термінів, виявлених у говірках Луганської області, у зіставленні з українською літературною мовою та її діалектами.

Бібліографічний опис

Слободян О. В. Географічні терміни на позначення низини в східнослобожанських говірках Луганщини / О. В. Слободян // Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – Вип. 5. – Т. 1 – С. 155-159.

Ключові слова

народна географічна термінологія (НГТ), лексичне значення, лексико-семантична група (ЛСГ), сема, інтегральна сема, диференційна сема, народная географическая терминология (НГТ), лексическое значение, лексико-семантическая группа (ЛСГ), интегральная сема, дифференциальная сема, folk geographic terminology (FGT), lexical meaning, lexical-semantic group (LSG), sam, sam integral, differential sam

Цитування

Слободян О. В. Географічні терміни на позначення низини в східнослобожанських говірках Луганщини / О. В. Слободян // Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – Вип. 5. – Т. 1 – С. 155-159.