Щодо змісту і структури теорії криміналістики

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Тіщенко, Валерій Володимирович
Тищенко, Валерий Владимирович
Tishchenko, Valeriia V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Тіщенко В. В. Щодо змісту і структури теорії криміналістики / В. В. Тіщенко // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 375-378.

Ключові слова

теорія криміналістики, загальна теорія криміналістики, окремі теорії криміналістики, криміналістичне вчення про злочин, інформаційні процеси, криміналістичні вчення про засоби і методи розслідування, трасологія, теория криминалистики, общая теория криминалистики, отдельные теории криминалистики, криминалистическое учение о преступлении, информационные процессы, криминалистические учения о средствах и методах расследования, трасология, theory of criminology, general theory of criminology, separate theories of criminology, forensic doctrine of crime, information processes, criminological theory of means and methods of investigation, traosology

Цитування

Тіщенко В. В. Щодо змісту і структури теорії криміналістики / В. В. Тіщенко // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 375-378.