Антропологічні й аксіологічні детермінанти правового контрактивізму

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Юдін, З. М.
Юдин, З. М.
Yudin, Z. M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

У статті розглядаються методологічні аспекти використання юридичної антропології й аксіології під час формування основоположних ідей правового контрактивізму. З точки зору антропології показано, що договір формує особливу сферу неофіційного права. Аксіологічний підхід використовується для обґрунтування системи властивостей договору в сучасному праві.

Бібліографічний опис

Юдін З. М. Антропологічні й аксіологічні детермінанти правового контрактивізму / З. М. Юдін // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 332-340.

Ключові слова

правовий контрактивізм, договір, юридична антропологія, правова аксіологія, методологія права, правовой контрактивизм, договор, юридическая антропология, правовая аксиология, методология права, legal contractivism, contract, legal anthropology, legal axiology, methodology of law

Цитування

Юдін З. М. Антропологічні й аксіологічні детермінанти правового контрактивізму / З. М. Юдін // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 332-340.