Реалізація угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у частині електронної торгівлі

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Голубєва, Неллі Юріївна
Голубева, Нелли Юрьевна
Golubeva, Nelli Yu.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена аналізу особливостей укладення договорів в електронній формі за законодавством України. Дослідженні деякі терміни, пов’язані з електронною комерцією (за Законами України «Про електронну комерцію» та «Про захист прав споживачів»), вимоги до продавця. Досліджені особливості укладання електро­нних договорів шляхом обміну електронними повідомленнями, підписаних у визначенному порядку (прирівню­ються до укладених у письмовій формі) та інших електронних договорів (прирівнюються до усних договорів). Проаналізовано використання одноразових ідентифікаторів (смс­кодів, email­повідомлень) для підтвердження правочину. Наголошено на недопустимості легітимізації рекламних розсилок без згоди користувачів.
Статья посвящена анализу особенностей заключения договоров в электронной форме по законодательству Украины. Исследованы некоторые термины, связанные с электронной коммерцией (по Законам Украины «Об электронной коммерции» и «О защите прав потребителей»), требования к продавцу. Исследованы особенности заключения электронных договоров путем обмена электронными сообщениями, подписанными в определенном порядке (приравниваются к заключенным в письменной форме) и других электронных договоров (приравнива­ются к устным договорам). Проанализировано использование одноразовых идентификаторов (смс­кодов, email­сообщений) для подтверждения сделки. Сделан акцент на недопустимости легитимизации рекламных рассылок без согласия пользователей.
The article is devoted to analysis of peculiarities of conclusion of contracts in electronic form according to legislation of Ukraine. Some of the terms associated with e­Commerce (according to the Laws of Ukraine “On electronic Commerce” and “On protection of consumer rights”), the requirements to the seller are studied. The peculiarities of conclusion of electronic contracts through the exchange of electronic messages signed in prescribed order (which are equal to contracts in written form) and other electronic contracts (which are equal to verbal contracts) are defined. Analyzed using one­time identifiers (text codes, email messages) to confirm the transaction. It is stated the inadmissibility of the legitimacy of advertising newsletters without the user’s consent.

Бібліографічний опис

Голубєва Н. Ю. Реалізація угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у частині електронної торгівлі / Н. Ю. Голубєва // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 21. – С. 64-69.

Ключові слова

договори, електрона комерція, форма укладення правочинів, електронний договір, інтернет­-магазин, договоры, электронная коммерция, форма заключения сделок, электронный договор, интернет-­магазин, contracts, e­-Commerce, the form of transactions, an electronic contract, online shop

Цитування

Голубєва Н. Ю. Реалізація угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у частині електронної торгівлі / Н. Ю. Голубєва // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 21. – С. 64-69.