Основи перекладознавства : конспект лекцій

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Томчаковська, Ю. О.
Єрьоменко, С. В.
Томчаковський, О. Г.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

Конспект лекцій «Основи перекладознавства» призначений для студентів спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно)». Пропонований курс окреслює базові питання перекладознавства, зокрема визначення власне поняття «переклад» та його різновидів, перекладацьких відповідників та трансформацій. Увагу сконцентровано на основних лексичних та граматичних проблемах перекладу, а саме перекладі власних назв, термінів, фразеологічних одиниць, слів-реалій; неособових форм дієслова, односкладних речень, пасивних конструкцій тощо.

Бібліографічний опис

Основи перекладознавства : конспект лекцій / Ю. О. Томчаковська, С. В. Єрьоменко, О. Г. Томчаковський ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса, 2023. – 75 с.

Ключові слова

перекладознавство, переклад, лексични проблеми перекладу, граматични проблеми перекладу, перекладі власних назв, перекладі термінів, перекладі фразеологічних одиниць, перекладі слів-реалій, перекладі форм дієслова, перекладі односкладних речень

Цитування

Основи перекладознавства : конспект лекцій / Ю. О. Томчаковська, С. В. Єрьоменко, О. Г. Томчаковський ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса, 2023. – 75 с.