Кримінальне право

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Дудоров, О. О.
Хавронюк, М. І

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Київ

Анотація

У навчальному посібнику висвітлюються основні питання Загальної та Особливої частин кримінального права України, у загальних рисах розкривається зміст міжнародного та європейського кримінального права і кримінального права іноземних держав. Розрахований на студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство». Також може бути корисним для студентів і слухачів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки «Правоохоронна діяльність», аспірантів (ад’юнктів) та викладачів вищих юридичних навчальних закладів, науковців і практичних працівників.

Бібліографічний опис

Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: Навчальний посібник / За заг. ред. М.І. Хавронюка. – К., 2014. – 944 с.

Ключові слова

кримінальне право, Загальна частина кримінального права, Особлива частина кримінального права, міжнародне кримінальне право, кримінальне право іноземних держав, навчальний посібник, уголовное право, Общая часть уголовного права, Особенная часть уголовного права, международное уголовное право, уголовное право иностранных государств, учебное пособие, Criminal Law, The general part of criminal law,   A special part of criminal law, international criminal law, criminal law of foreign states, Tutorial

Цитування

Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: Навчальний посібник / За заг. ред. М.І. Хавронюка. – К., 2014. – 944 с.