Відбиття віку автора у тексті: постановка проблеми

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Жигоренко, І. Ю.
Жигоренко, И. Ю.
Zhigorenko, I. Yu.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті розглядаються передумови зміни мови, пов'язані з демографічними процесами й активною міграцією населення. Передбачається, що однією з проблем стане мова старшого покоління (письменників та авторитетних діячів культури) та її вплив на історію мови суспільства в цілому, оскільки література здатна закріплювати слововживання, яке розходиться з тим, котре переважає у сучасній мові.

Бібліографічний опис

Жигоренко І. Ю. Відбиття віку автора у тексті: постановка проблеми / І. Ю. Жигоренко // Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – Вип. 5. – Т. 1 – С. 52-56.

Ключові слова

демографічні процеси, вікова специфіка, історія мови, психолінгвістика, мовні зміни, демографические процессы, возрастная специфика, история языка, психолингвистика, языковые изменения, demographic processes, age specifics, history of language, psycholinguistics, changes of language

Цитування

Жигоренко І. Ю. Відбиття віку автора у тексті: постановка проблеми / І. Ю. Жигоренко // Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – Вип. 5. – Т. 1 – С. 52-56.