Виникнення індивідуальних трудових правовідносин за трудовим законодавством

Завантаження...
Ескіз

Дата

2013

Автори

Андронова, Вікторія Артурівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розкривається сутність індивідуальних трудових правовідносин. особливості їх виникнення, дається порівняльна характеристика з однієї - чинного трудового законодавства, його недоліки, шляхи їх вирішення, а з іншої - положення проекту ТК України та трудового законодавства РФ.
Essence of individual labour legal relationships, feature of their origin opens up in the article, comparative description is given from one side – current labour legislation, his defects, ways of their decision, and from other is position of project of ТК of Ukraine and labour legislation of Russian Federation.
В статье раскрывается сущность индивидуальных трудовых правоот- ношений, особенности их возникновения, дается сравнительная характе- ристика с одной стороны – действующего трудового законодательства, его недостатки, пути их решения, а из другой – положение проекта ТК Украины и трудового законодательства РФ.

Бібліографічний опис

Ключові слова

індивідуальні трудові правовідносини, трудове законодавство, Трудовий кодекс України, Трудовий кодекс Російської Федерації, индивидуальные трудовые правоотношения, трудовое законодательство, Трудовой кодекс Украины, Трудовой кодекс Российской Федерации, individual labor legal relations, labor legislation, Labor Code of Ukraine, Labor Code of the Russian Federation

Цитування

Андронова В. А. Виникнення індивідуальних трудових правовідносин за трудовим законодавством / В. А. Андронова // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України, НУ ОЮА. - Одеса, 2013. - Вип. 49. - С. 264-270.