Умова про форс-мажор (непереборну силу) у зовнішньоекономічному контракті

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Мельник, Ольга Олегівна
Мельник, Ольга Олеговна
Melnik, Olga O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті досліджуються правові відносини, що виникають у зв’язку із імплементацією норм міжнародних правових актів щодо форс­мажорних застережень. Аналізуються умови про форс­мажор (непереборну силу) у зовнішньоекономічних контрактах, а також визначаються перспективи вдосконалення цивільного законодавства України щодо підстав звільнення від договірної відповідальності.
В статье исследуются правовые отношения, возникающие в связи с имплементацией норм международных правовых актов о форс-мажорных оговорках. Анализируются условия о форс-­мажор (непреодолимой силе) во внешнеэкономических контрактах, а также определяются перспективы совершенствования гражданского законодательства Украины относительно оснований освобождения от договорной ответственности.
The article examines the legal relations arising in connection with the implementation of international legal acts about force majeure. The provisions of force majeure in the foreign trade contracts are analyzed. Perspectives of improvement of civil legislation of Ukraine concerning the release of contractual liability are determined.

Бібліографічний опис

Мельник О. О. Умова про форс-мажор (непереборну силу) у зовнішньоекономічному контракті / О. О. Мельник // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 22. – С. 83-87.

Ключові слова

форс­-мажор, непереборна сила, зміст форс­-мажорного застереження, наслідки форс-­мажору, форс­-мажор, непреодолимая сила, содержание форс-­мажорной оговорки, последствия форс-­мажора, force majeure, the content of a force majeure clause, the consequences of force majeure

Цитування

Мельник О. О. Умова про форс-мажор (непереборну силу) у зовнішньоекономічному контракті / О. О. Мельник // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 22. – С. 83-87.