Право на материнство і батьківство як особисті немайнові права подружжя

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Драгомирова, Юлія Василівна
Драгомирова, Юлия Васильевна
Dragomyrova, Iuliia V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена одному із основних немайнових прав подружжя, а саме праву на материнство та бать­ківство. Проаналізовані норми українського законодавства, які стосуються даного питання. Виділені дві складові щодо права на материнство. Розглянуто право чоловіка на оспорювання свого батьківства. Розглянуті випадки, коли материнство та батьківство встановити неможливо.
Статья посвящена одному из основных неимущественных прав супругов, а именно праву на материнство и отцовство. Проанализированы нормы украинского законодательства, которые касаются данного вопроса. Выделены две составляющие о праве на материнство. Рассмотрено право мужчины на оспаривание своего отцовства. Рассмотрены случаи, когда материнство и отцовство установить невозможно.
The article devoted to one of the basic moral law of spouses, namely the law to maternity and paternity. In particular, they analyzed the norms of the Ukrainian legislation, which relate to this issue. Two components have been allocated the law to motherhood. Another was to review the law of men to challenge paternity. It was also considered cases where maternity and paternity can not be established.

Бібліографічний опис

Драгомирова Ю. В. Право на материнство і батьківство як особисті немайнові права подружжя / Ю. В. Драгомирова // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 21. – С. 56-59.

Ключові слова

особисті немайнові права подружжя, право на материнство, право на батьківство, право на оспорювання свого батьківства, личные неимущественные права супругов, право на материнство, право на отцовство, право на оспаривание своего отцовства, personal non­property law of the spouses, law to maternity, law to paternity, law to challenge his paternity

Цитування

Драгомирова Ю. В. Право на материнство і батьківство як особисті немайнові права подружжя / Ю. В. Драгомирова // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 21. – С. 56-59.