Міжкафедральний методологічний семінар аспірантів кафедри цивільного права та кафедри права інтелектуальної власності і корпоративного права - Ч. 2

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Завальнюк, Сергій Володимирович
Завальнюк, Сергей Владимирович
Zavalnyuk, Serhii V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Завальнюк С. В. Міжкафедральний методологічний семінар аспірантів кафедри цивільного права та кафедри права інтелектуальної власності і корпоративного права - Ч. 2 / С. В. Завальнюк // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 18. – С. 239-240.

Ключові слова

дисертаційні дослідження, розвиток сімейного права в Україні, іпотечні цінні папери, об’єкт зобов’я­зання, міжкафедральний методологічний семінар, диссертационные исследования, развитие семейного права в Украине, ипотечные ценные бумаги, объект обязательства, межкафедральный методологический семинар, dissertation research, development of family law in Ukraine, mortgage-backed securities, object of obligation, inter-departmental methodological seminar

Цитування

Завальнюк С. В. Міжкафедральний методологічний семінар аспірантів кафедри цивільного права та кафедри права інтелектуальної власності і корпоративного права - Ч. 2 / С. В. Завальнюк // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 18. – С. 239-240.