Особливості реалізації права жінок на носіння хіджабу в Туреччині

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Аніщук, Н. В.
Аніщук, Ніна Володимирівна
Анищук, Н. В.
Анищук, Нина Владимировна
Anischuk, Nina V.
Anischuk, N. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей реалізації права жінок на носіння хіджабу у Туреччині. Ґендерний аналіз, застосований в процесі дослідження, надає можливість виявити коло гострих проблем, що пов’язані із дотриманням прав жінок у Туреччині, зокрема, права на свободу віросповідання жінок у Туреччині.
Особенности реализации права женщин на ношение хиджаба в Турции. Статья посвящена исследованию особенностей реализации права женщин на ношение хиджаба в Турции. Гендерный анализ, использованный в процессе исследования, дает возможность определить круг острых проблем, связанных с соблюдением прав женщин в Турции, в частности, права на свободу вероисповедания женщин в Турции.
Features of realizing the right of women to wear the hijab in Turkey. The article is devoted to the problem of realizing the right of women to wear the hijab in Turkey. The gender analysis used in the research process makes it possible to identify a range of acute problems related to the observance of women’s rights in Turkey, in particular, the right to freedom of religion of women in Turkey.

Бібліографічний опис

Аніщук Н. В. Особливості реалізації права жінок на носіння хіджабу в Туреччині / Н. В. Аніщук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 23 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 27-33.

Ключові слова

права жінок, хіджаб, ґендерне питання, релігійні права, Туреччина, права женщин, хиджаб, гендерный вопрос, религиозные права, Турция, women’s rights, hijab, gender issue, religious rights, Turkey

Цитування

Аніщук Н. В. Особливості реалізації права жінок на носіння хіджабу в Туреччині / Н. В. Аніщук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 23 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 27-33.