Суб'єктний склад договору найму (оренди) житла

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Швидка, Вікторія Георгіївна
Швидкая, Виктория Георгиевна
Shvydka, Viktoriya G.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті досліджується суб’єктний склад договору найму (оренди) житла. Головна увага приділяється характе­ристиці кожного учасника договору. Робиться висновок, що крім наймодавця і наймача суб’єктний склад даного договору представлено іншими учасниками, яких розділено на два види: осіб, що мають право користування житлом та осіб, що не мають самостійного права користування житлом.
В статье исследуется субъектный состав договора найма (аренды) жилья. Главное внимание уделяет­ся характеристике каждого участника договора. Делается вывод о том, что кроме наймодателя и нанимателя субъектный состав данного договора представлен другими участниками, которых можно разделить на два вида: лица, которые имеют право пользования жильем и лица, которые не имеют самостоятельного права пользова­ния жильем.
In article is analyzed the personal constituents of the tenancy housing agreement. The main attention paid to the characteristics of each participant of the agreement. The conclusion is drawn that in addition to the landlord and tenant the personal constituents of the tenancy housing agreement is represented by other participants, which can be divided into two types: those who have the right to use the housing and those who do not have a personal right to use the housing.

Бібліографічний опис

Швидка В. Г. Суб'єктний склад договору найму (оренди) житла / В. Г. Швидка // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 18. – С. 153-156.

Ключові слова

договір найму (оренди) житла, суб’єктний склад договору найму (оренди) житла, наймода­вець, наймач, право користування житлом, договор найма (аренды) жилья, субъектный состав договора найма (аренды) жилья, най­модатель, наниматель, право пользования жильем, tenancy housing agreement, the personal constituents of tenancy housing agreement, landlord, tenant, the right to use the housing

Цитування

Швидка В. Г. Суб'єктний склад договору найму (оренди) житла / В. Г. Швидка // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 18. – С. 153-156.