Пенітенціарна теорія і практика та права людини : навч.-метод. посібник : для здобувачів вищої освіти ступеня д-ра філософії, спец. – 081 «Право»

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Аркуша, Лариса Ігорівна
Федчун, Наталія Олександрівна
Дикий, Олег Вікторович
Д’ячкова, Марія Олегівна
Пожар, Вадим Георгійович

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

У навчально-методичному посібнику висвітлено проблеми та стандарти обмежень прав засуджених в контексті сучасної концепції прав людини у світовій і національній доктрині та практиці, а саме: становлення та розвиток теорії прав людини у пенітенціарній сфері; універсальні, регіональні та національні стандарти додержання прав засуджених та узятих під варту; стандарти обмежень прав засуджених у практиці Європейського суду з прав людини; проблема гуманізації кримінально-виконавчого законодавства України. Наводяться скорочені тексти лекцій, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, перелік навчальних тем і питань для підсумкового контролю знань та вмінь. Зібрано перелік спеціальної літератури та Інтернет-ресурсів, корисних для продукування нових ідей, релевантних потребам пенітенціарної теорії і практики. Розраховано для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (денної, вечірньої та заочної форми навчання) Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю 081 «Право».

Бібліографічний опис

Пенітенціарна теорія і практика та права людини : навч.-метод. посібник : для здобувачів вищої освіти ступеня д-ра філософії, спец. – 081 «Право» [Електронне видання] / Л. І. Аркуша, Н. О. Федчун, О. В. Дикий, М. О. Д’ячкова, В. Г. Пожар / НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2021. – 43 с. – Режим доступу :: https://hdl.handle.net/11300/16153, https://doi.org/10.32837/11300.16153

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, концепція прав людини, міжнародно-правови стандарти прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Захист прав людини в рамках Ради Європи, європейськи стандарти прав людини, Комітету з попередження катувань, Стандарти прав ув’язнених, стандарти управління пенітенціарними установами, пенітенціарни установи, Європейські пенітенціарні правила, Міжнародно-правові стандарти поводження із засудженими, Стандарти обмежень прав засуджених

Цитування

Пенітенціарна теорія і практика та права людини : навч.-метод. посібник : для здобувачів вищої освіти ступеня д-ра філософії, спец. – 081 «Право» [Електронне видання] / Л. І. Аркуша, Н. О. Федчун, О. В. Дикий, М. О. Д’ячкова, В. Г. Пожар / НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2021. – 43 с. – Режим доступу : https://hdl.handle.net/11300/16153, https://doi.org/10.32837/11300.16153