Принцип транспарентності бюджету як важлива складова безпеки держави

dc.contributor.authorЛатковський, Павло Павлович
dc.contributor.authorЛатковський, П. П.
dc.contributor.authorLatkovskyi, Pavlo P.
dc.date.accessioned2021-11-19T12:05:32Z
dc.date.available2021-11-19T12:05:32Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionЛатковський П. П. Принцип транспарентності бюджету як важлива складова безпеки держави / П. П. Латковський // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 56-62.en_US
dc.description.abstractУ статті досліджено транспарентність бюджету як важливого складника безпеки держави. Встановлено, що особливого значення набуває розвиток процесів транспарентності в бюджетній діяльності, оскільки бюджет є головним політичним та фінансовим інструментом реалізації соціально-економічної політики держави. Аргументовано, що проблема прозорості дій влади на будь-якому рівні сьогодні є особливо актуальною, оскільки прозорість – основна умова відкритості рішень владних структур та становлення демократії. Зазначено, що побудова соціальноправової держави залишається пріоритетним напрямом розвитку української держави та одним із найважливіших стратегічних завдань бюджетно-правової політики. Розкрито основні принципи бюджетної політики держави, яка є невід’ємним складником фінансової політики. Виокремлено підходи до визначення фінансової та бюджетної політики, обґрунтовано особливості бюджетної політики. Зроблено висновок про необхідність законодавчого закріплення бюджетної політики на рівні закону та необхідність забезпечити максимальну відкритість усіх процесів, що відбуваються в сфері державного управління і, зокрема, у фінансовій сфері. Особливо пильна увага в умовах реформування економіки з метою прагнення подолати наслідки світової фінансової кризи та корупції повинна приділятися процесу використання і витрачання бюджетних коштів. Умови сучасного світу змушують уряди різних країн прагнути до забезпечення принципу вільного доступу громадськості до публічної інформації. Тож створення найбільш зручних, менш витратних механізмів реалізації цього права громадян є пріоритетом для більшості розвинутих країн.en_US
dc.description.abstractThe article examines the transparency of the budget as an important component of state security. It is established that the development of transparency processes in budgetary activity is of particular importance, since the budget is the main political and financial instrument for the implementation of the socio-economic policy of the state. It is argued that the problem of transparency of actions of the authorities at any level is especially relevant today, since transparency is a basic condition for openness of decisions of governmental structures and the establishment of democracy. It is noted that the construction of a social-legal state remains a priority direction for the development of the Ukrainian state and one of the most important strategic tasks of the budgetary-legal policy. The basic principles of the budgetary policy of the state, whichis an integral part of the financial policy, are revealed. The approaches to the definition of financial and budgetary policy are distinguished and the peculiarities of budgetary policy are substantiated. The conclusion is made about the necessity of legislative consolidation of budgetary policy at the level of the law and the need to ensure the maximum degree of openness of all processes that take place in the sphere of public administration and, in particular, in the financial sphere. Particular attention should be paid to the process of using and spending budget funds in the context of economic reform in order to overcome the effects of the global financial crisis and corruption. The conditions of the modern world are forcing governments of different countries to strive for the principle of free public access to public information. Therefore, creating the most convenient, less costly mechanisms for exercising this right of citizens is a priority for most developed countries.
dc.identifier.citationЛатковський П. П. Принцип транспарентності бюджету як важлива складова безпеки держави / П. П. Латковський // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 56-62.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/15776
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectбюджетen_US
dc.subjectпублічні фінансиen_US
dc.subjectбюджетна політикаen_US
dc.subjectфінансова політикаen_US
dc.subjectтранспарентністьen_US
dc.subjectпрозорістьen_US
dc.subjectвідкритістьen_US
dc.subjectдоступністьen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectbudgeten_US
dc.subjectpublic financesen_US
dc.subjectbudgetary policyen_US
dc.subjectfinancial policyen_US
dc.subjecttransparencyen_US
dc.subjectclearnessen_US
dc.subjectopennessen_US
dc.subjectaccessibilityen_US
dc.titleПринцип транспарентності бюджету як важлива складова безпеки державиen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
П. Латковський Принцип транспарентності бюджету як важлива складова безпеки держави.pdf
Size:
721.84 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: