Проблемні питання захисту цивільних прав наймача у відносинах приватного найму житла

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Швидка, Вікторія Георгіївна
Швидкая, Виктория Георгиевна
Shvydka, Viktoriya G.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті досліджуються міри захисту цивільних прав, які закон передбачає для наймача при розірванні договору найму (оренди) житла. Головна увага приділяється аналізу підстав розірвання договору найму (оренди) житла, яке здійснюється у позасудовому порядку. Вносяться пропозиції стосовно розширення та посилення захисту цивільних прав наймача при розірванні договору найму (оренди) житла.
В статье исследуются меры защиты гражданских прав, которые закон предусматривает для нанимателя при расторжении договора найма(аренды) жилья. Главное внимание уделяется анализу оснований расторжения договора найма (аренды) жилья, осуществляемого во внесудебном порядке. Вносятся предложения по расширению и усилению защиты гражданских прав нанимателя при расторжении договора найма (аренды) жилья.
The article studies measures of the civil rights protection that the law provides for the tenant on dissolution of the contract of tenancy. The main attention in the article is paid to the analysis of causes of dissolution of the contract of tenancy out of the court. The author has made the proposals concerning the extension and strengthening of the protection of tenant’s civil rights on dissolution of the contract of tenancy.

Бібліографічний опис

Швидка В. Г. Проблемні питання захисту цивільних прав наймача у відносинах приватного найму житла / В. Г. Швидка // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 22. – С. 73-77.

Ключові слова

договір найму (оренди) житла, наймач, захист цивільних прав, розірвання договору найму (оренди) житла, підстави розірвання договорунайму (оренди) житла, договор найма (аренды) жилья, наниматель, защита гражданских прав, расторжение договора найма(аренды) жилья, основания расторжения договора найма (аренды) жилья, contract of tenancy, the tenant, the protection of civil rights, dissolution of the contract of tenancy, causes of dissolution of the contract of tenancy

Цитування

Швидка В. Г. Проблемні питання захисту цивільних прав наймача у відносинах приватного найму житла / В. Г. Швидка // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 22. – С. 73-77.