Постанови судів апеляційної та касаційної інстанцій в цивільному процесі України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Андронов, Ігор Володимирович
Андронов, Игорь Владимирович
Andronov, Ihor V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Андронов І. В. Постанови судів апеляційної та касаційної інстанцій в цивільному процесі України / І. В. Андронов // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 582-585.

Ключові слова

суди апеляційної та касаційної інстанції, цивільний процес, постанови судів апеляційної інстанції, постанови судів касаційної інстанції, предмет судового розгляду, перевірка законності та обґрунтованості судового рішення, різниця між апеляцією та касацією, судові постанови, суды апелляционной и кассационной инстанции, гражданский процесс, постановления судов апелляционной инстанции, постановления судов кассационной инстанции, предмет судебного разбирательства, проверка законности и обоснованности судебного решения, разница между апелляцией и кассацией, судебные постановления, courts of appeal and cassation instances, civil process, decisions of courts of appellate instance, decisions of courts of cassation instance, subject of a trial, verification of legality and justification of a court decision, difference between the appeal and cassation, court rulings

Цитування

Андронов І. В. Постанови судів апеляційної та касаційної інстанцій в цивільному процесі України / І. В. Андронов // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 582-585.