Переваги медіації та третейського суду як альтернативних способів врегулювання конфліктів у сфері права інтелектуальної власності

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Галупова, Лариса Ігорівна
Галупова, Лариса Игоревна
Halupova, Larysa I.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Галупова Л. І. Переваги медіації та третейського суду як альтернативних способів врегулювання конфліктів у сфері права інтелектуальної власності / Л. І. Галупова // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 560-563.

Ключові слова

врегулювання конфліктів, право інтелектуальної власності, альтернативне вирішення спору, медіація, завдання медіації, третейські суди, переваги третейського розгляду справ, співвідношення понять медіація і третейський суд, урегулирования конфликтов, право интеллектуальной собственности, альтернативное решение спора, медиация, задача медиации, третейские суды, преимущества третейского разбирательства дел, соотношение понятий медиация и третейский суд, settlement of conflicts, intellectual property rights, alternative dispute resolution, mediation, the task of mediation, arbitration courts, advantages of arbitration, relationship mediation and arbitration

Цитування

Галупова Л. І. Переваги медіації та третейського суду як альтернативних способів врегулювання конфліктів у сфері права інтелектуальної власності / Л. І. Галупова // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 560-563.