Спадковий договір: поняття, характеристика, особливості

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Сегенюк, Анастасія Валеріївна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

У статті розглядаються питання історичного розвитку, всебічного дослідження, визначення та характеристики спадкового договору за законодавством України. Висвітлюються учасники даного виду договору, істотні умови його укладення, форма укладення, нотаріальне посвідчення та державна реєстрація договору, вивчається питання спадкового договору подружжя. Зазначаються гарантії учасників договору, щодо додержання їх прав та законних інтересів, можливість розірвання даного виду договору. Проводиться аналіз питання контролю за додержанням умов договору набувачем та виносяться пропозиції щодо за¬конодавчого вдосконалення цього питання.

Бібліографічний опис

Сегенюк А. В. Спадковий договір: поняття, характеристика, особливості / А. В. Сегенюк // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 49-52.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, цивільне право, спадкове право, спадковий договір, учасники спадкового договору, спадковий договір подружжя, civil law, probate law, inherited agreement, participants ofthe inherited agreement, inherited agreement ofthe married couples

Цитування

Сегенюк А. В. Спадковий договір: поняття, характеристика, особливості / А. В. Сегенюк // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 49-52.