Бюджетна політика держави як один з основних напрямків економічної політики за господарським законодавством

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Латковсъка, Т. А.
Латковская, Т. А.
Latkovskaya, T. A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

Стаття присвячена розгляду бюджетної політики держави як одному з основних напрямків економічної політики за господарським законодавством. Досліджуються складові бюджетної політики. Розглядаються типи бюджетної політики та розкриваються їх недоліки та переваги. Визначаються напрями реалізації бюджетної політики, основу якої складають стратегічні напрями, що визначають перспективи формування і використання фінансових ресурсів. Формулюються пріоритетні завдання у бюджетній політиці.

Бібліографічний опис

Латковська Т. А. Бюджетна політика держави як один з основних напрямків економічної політики за господарським законодавством / Т. А. Латковська // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 65 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 68-75.

Ключові слова

бюджетна політика, типи бюджетної політики, напрями реалізації бюджетної політики, завдання бюджетної політики, бюджетная политика, типы бюджетной политики, направления реализации бюджетной политики, задания бюджетной политики, budget policy, types of budget policy, directions of realization of the budget policy, tasks of the budget policy

Цитування

Латковська Т. А. Бюджетна політика держави як один з основних напрямків економічної політики за господарським законодавством / Т. А. Латковська // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 65 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 68-75.