Європейські правові стандарти подання, дослідження, оцінювання й використання речових доказів під час кримінального провадження

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Ковальчук, С. О.
Ковальчук, С. А.
Kovalchuk, S. O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

Стаття присвячена визначенню напрацьованих ЄСПЛ правових стандартів щодо подання, дослідження, оцінювання й використання речових доказів у кримінальному провадженні. З урахуванням динамічного підходу ЄСПЛ до визначення «несправедливо отриманих» доказів аналізуються його правові позиції щодо дотримання гарантій справедливого судового розгляду, закріплених ст. 6 Конвенції.

Бібліографічний опис

Ковальчук С. О. Європейські правові стандарти подання, дослідження, оцінювання й використання речових доказів під час кримінального провадження / С. О. Ковальчук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 200-210.

Ключові слова

речові докази, європейські правові стандарти, кримінальне провадження, подання доказів, дослідження доказів, оцінювання доказів, використання доказів, вещественные доказательства, европейские правовые стандарты, уголовное производство, представление доказательств, исследование доказательств, оценка доказательств, использование доказательств, material evidences, European legal standards, criminal proceedings, submission of evidences, research of evidences, assessment of evidences, use of evidences

Цитування

Ковальчук С. О. Європейські правові стандарти подання, дослідження, оцінювання й використання речових доказів під час кримінального провадження / С. О. Ковальчук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 200-210.