Публічно-правова тестологія : методичні рекомендації

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Батан, Юрій Дмитрович
Batan, Yurii D.
Батан, Ю. Д.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 293 «Міжнародне право» та спеціальністю 081 «Право».
The educational and methodical guide was prepared in accordance with the requirements state educational standards for teachers of higher education institutions and applicants of higher education of the first (bachelor's) level studying at specialty 293 "International Law" and specialty 081 "Law".

Бібліографічний опис

Батан Ю. Д. Публічно-правова тестологія : метод. рекомендації [Електронне видання] / Ю. Д. Батан ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2022. – 161 с.

Ключові слова

публічне право, органи публічної влади, суб’єкти публічного адміністрування, права людини, судове та конституційне провадження, public law, public authorities, subjects of public administration, human rights, judicial and constitutional proceedings, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Батан Ю. Д. Публічно-правова тестологія : метод. рекомендації [Електронне видання] / Ю. Д. Батан ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2022. – 161 с.