Ризик-менеджмент

Анотація

Навчально-методичний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент». У посібнику представлено короткий основний зміст тем, завдання, кейси, тести, питання для обговорення, питання для самоперевірки, а також список рекомендованої літератури для поглибленого вивчення, тест на схильність до ризику. Призначені для роботи в аудиторний час, а також для індивідуальної роботи здобувачів над дисципліною «Ризик-менеджмент», підготовки до екзамену або заліку, для супроводження практичних занять в цілому з дисципліни, закріплення теоретичних знань. Буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з економічної, управлінської та правової спеціальностей. Для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь магістра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 "Менеджмент»

Бібліографічний опис

Кібік О., Слободянюк О., Кузнецова Л. Ризик-менеджмент : навч.-метод. посібник / Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». Одеса : Фенікс, 2024. 84 с. - Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.27828

Ключові слова

менеджмент, ризик-менеджмент, економіка, управління та адміністрування, economy, management and administration, risk management

Цитування

Кібік О., Слободянюк О., Кузнецова Л. Ризик-менеджмент : навч.-метод. посібник / Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». Одеса : Фенікс, 2024. 84 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/27828; DOI: 10.32837/11300.27828