Відшкодування шкоди, завданої державою, органами державної влади та органами місцевого самоврядування

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Куцин, Антон Васильович
Куцын, Антон Васильевич
Kutsin, Anton V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглядаються основні принципи відшкодування шкоди, завданої органами державної влади та місцевого самоврядування. Також охарактеризовані основні механізми удосконалення системи захисту цивільних прав осіб, яким завдано шкоди органами державної влади та шляхи удосконалення інституту відшкодування шкоди.
В статье рассматриваются основные принципы возмещения вреда, причиненного органами государственной власти и местного самоуправления. Также охарактеризованы основные механизмы совершенствования системы защиты гражданских прав лиц, которым нанесен ущерб органами государственной власти и пути совершенствования института возмещения вреда.
The article deals with the basic principles of damages caused by state and local governments. It’s also describes basic mechanisms of improving the system of protection of civil rights of people, which were harmed by public authorities. Also it gives some ways of optimization of legal redress mechanism.

Бібліографічний опис

Куцин А. В. Відшкодування шкоди, завданої державою, органами державної влади та органами місцевого самоврядування / А. В. Куцин // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 23. – С. 45-48.

Ключові слова

шкода, порядок, державний орган, місцеве самоврядування, механізм, вред, порядок, государственный орган, местное самоуправление, механизм, harm, order, public authority, local government, mechanism

Цитування

Куцин А. В. Відшкодування шкоди, завданої державою, органами державної влади та органами місцевого самоврядування / А. В. Куцин // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 23. – С. 45-48.