Результати проведення першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Платонова, Євгенія Олегівна
Платонова, Евгения Олеговна
Platonova, Yevheniia O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Платонова Є. О. Результати проведення першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України / Є. О. Платонова // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 21. – С. 105-106.

Ключові слова

актуальні наукові проблеми, вищі навчальні заклади України, Перше зібрання фахівців споріднених кафедр, аграрне, зе­мельне і екологічне право, актуальные научные проблемы, высшие учебные заведения Украины, Первое собрание специалистов родственных кафедр, аграрное, земельное и экологическое право, topical scientific problems, higher educational institutions of Ukraine, The first meeting of specialists of related departments, agrarian, land and environmental law

Цитування

Платонова Є. О. Результати проведення першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України / Є. О. Платонова // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 21. – С. 105-106.