Колізії норм земельного та цивільного законодавства щодо видів земельного сервітуту

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Харитонова, Тетяна Євгенівна
Харитонова, Татьяна Евгеньевна
Kharitonova, Tatiana E.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена дослідженню такого виду земельного сервітуту, як право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій, щодо якого було внесено суттєві зміни до Земельного кодексу України. У зв’язку з чим з’ясовувалося, чи торкнулися зміни інших законодавчих актів, які містили положення щодо цього виду земельного сервітуту. Також проаналізована доцільність існування останнього у земельному та цивільному законодавстві України.
Статья посвящена исследованию такого вида земельного сервитута, как право прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи, трубопроводов, других линейных коммуникаций, в отношении которого были внесены существенные изменения в Земельный кодекс Украины. В связи с чем выяснялось, коснулись ли изменения других законодательных актов, которые содержали положения по данному виду земельного сервитута. Также проанализирована целесообразность существования последнего в земельном и гражданском законодательстве Украины.
The article is devoted to the study of this type of land easement, as a right of constructing and operating power lines, communications, pipelines and other linear utilities, in respect of which significant changes were made to the Land code of Ukraine. In connection with the way it turned out, involved a change other pieces of legislation which contained provisions regarding this type of land easement. Also analyzed the feasibility of the existence of the latter in the land and civil legislation of Ukraine.

Бібліографічний опис

Харитонова Т. Є. Колізії норм земельного та цивільного законодавства щодо видів земельного сервітуту / Т. Є. Харитонова // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 19. – С. 184-188.

Ключові слова

земельний сервітут, право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, право прокладання та експлуатації ліній зв’язку, право прокладання та експлуатації трубопроводів, види земельного сервітуту, земельный сервитут, право прокладки и эксплуатации линий электропередачи, право прокладки и эксплуатации линий связи, право прокладки и эксплуатации трубопроводов, виды земельного сервитута, land easement, right of constructing and operating the transmission lines, the right of constructing and operating communication lines, the right of constructing and operating pipelines, types of land servitude

Цитування

Харитонова Т. Є. Колізії норм земельного та цивільного законодавства щодо видів земельного сервітуту / Т. Є. Харитонова // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 19. – С. 184-188.