Lex Portus : юридичний науковий журнал. - 2016. - № 2.

Постійний URI для цього зібрання

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Иллюстрация

Ківалов С. В.
Реформа Одеської митниці: проблема шляхів та методів.

Завальнюк В. В.
Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини за віковими критеріями.

Gorobets K. V..
International rule of law in a discourse of doubts.
АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бєляков К. І.
Понятійні та методологічні основи регулювання нових типів інформаційних відносин: «віртуальні правовідносини».
Кулініч О. О.
Підстави набуття статусу фізичної особи публічного права.

МИТНЕ ПРАВО


Кормич Б. А.
Класичні форми митної політики: зміст та історія формування.

Мазур А. В.
Економічна безпека держави: погляд крізь призму митного контролю.

Федотов О. П.
До питання щодо електронного розподілу митних декларацій.

Батанова Л. О.
Поняття, сутність та особливості адміністрування митних платежів.

Авдєєв О. Р.
Взаємодія органів доходів і зборів з правоохоронними та контролюючими органами у протидії контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин та фальсифікованих ліків.
МОРСЬКЕ ПРАВО

Аверочкіна Т. В, Плачкова Т. М.
Ґенеза міжнародно-правового регулювання забезпечення безпеки мореплавства.

Жорник І. В.
Застосування юридичної герменевтики для подолання конфлікту кваліфікації уніфікованих норм про морську заставу та іпотеку.

ВИЗНАЧНІ РІШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН У СФЕРІ МОРСЬКОГО ПРАВА
Окремі думки суддів щодо рішення Міжнародного суду ООН у Англійсько-Норвезькому спорі про територіальні води (Fisheries Case (United Kingdom v. Norway). Judgement of December 18,1951). Separate opinion of Judge Hsu Mo.

Окремі думки суддів щодо рішення Міжнародного суду ООН у Англійсько-Норвезькому спорі про територіальні води (Fisheries Case (United Kingdom v. Norway). Judgement of December 18,1951). Dissenting opinion of Sir Arnold McNair.

Окремі думки суддів щодо рішення Міжнародного суду ООН у Англійсько-Норвезькому спорі про територіальні води (Fisheries Case (United Kingdom v. Norway). Judgement of December 18,1951). Dissenting opinion of Judge J. E. Read.

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Савич О. C.
Тиждень морського права.

Круглий стіл «Вплив судової реформи на здійснення адміністративного судочинства» .


Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 21
 • Документ
  Судова реформа в Україні: зміни правового становища суддів після судової реформи
  (Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016) Лавренова, О. І.; Лавренова, О. И.; Lavrenova, О. І.; Кулинич, А. А.; Кулинич, А. А.; Kulynych, A. A.
 • Документ
  Ключові параметри Закону України від 2 червня 2016 року "Про судоустрій і статус суддів"
  (Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016) Лавренова, О. І.; Лавренова, О. И.; Lavrenova, O. I.; Стукаленко, Г. В.; Стукаленко, Г. В.; Stukalenko, G. V.
 • Документ
  Окремі питання реформування Верховного Суду України
  (Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016) Хамходера, Олег Петрович; Hamhodera, Oleg; Швець, Д. А.; Швец, Д. А.; Shvets', D. A.
 • Документ
  Кодифікація виборчого законодавства та її вплив на установлену судову практику
  (Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016) Козачук, Діана Анатоліївна; Козачук, Диана Анатольевна; Kozachuk, Diana A.; Король, О. М.; Король, О. М.; Korol', O. M.
 • Документ
  Тиждень морського права
  (Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016) Савич, О. С.
  З 31 жовтня по 4 листопада 2016 року в Національному університеті «Одеська морська академія» та Національному університеті «Одеська юридична академія», під егідою Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції в Одеській області та громадської організації «Асоціація морського права України», пройшов Тиждень морського права, присвячений Міжнародному дню Чорного моря.
 • Документ
  Застосування юридичної герменевтики для подолання конфлікту кваліфікації уніфікованих норм про морську заставу та іпотеку
  (Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016) Жорник, І. В.; Жорник, И. В.; Zhornik, I. V.
  В статті автор зосереджує увагу на проблемах конфлікту кваліфікації норм Міжнародної конвенції про морські застави та іпотеки 1993 року. Відзначається, що вдосконалення законодавства про морські застави та іпотеку морських суден - це один з найбільш пріоритетних напрямів вдосконалення діючого українського законодавства. Застосування юридичного герменевтичнош аналізу норм зазначеної Конвенції засвідчило, що на сьогодні в Україні на законодавчому рівні не вироблено визначення поняття «морська іпотека», «морська застава», «димайз- чартер», які використані у тексті Конвенції. Надано авторські визначення цих понять та дійдено висновку, що застосування в Україні норм Міжнародної конвенції про морські застави та іпотеки 1993 року можливе лише за умов застосування методу юридичної герменевтики до визначення використовуваних нею правових понять, що не є відомими українській правовій системі.
 • Документ
  Ґенеза міжнародно-правового регулювання забезпечення безпеки мореплавства
  (Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016) Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V.; Плачкова, Т. М.; Плачкова, Т. М.; Plachkova, T. M.
  У статті досліджено провідні міжнародні угоди у сфері забезпечення безпеки мореплавства з розподіленням їх на групи: 1) ті, що пов'язані з проектуванням, конструкцією та обладнанням; 2) пов’язані з експлуатацією судна; 3) які стосуються організації пошуку і рятування; 4) які стосуються організації розслідування аварійних морських подій та інспектування в портах. Зазначається, що міжнародний характер використання Світового океану з метою здійснення мореплавства передбачає застосування міжнародного підходу до вирішення проблеми забезпечення безпеки мореплавства і вимагає міжнародно- правового регулювання. До теперішнього часу міжнародно-правова практика накопичила достатню кількість нормативних актів, що регламентують питання безпеки мореплавства. Правовою основою спільних дій держав слугує велика кількість міжнародних угод у сфері забезпечення безпеки мореплавства.
 • Документ
  Взаємодія органів доходів і зборів з правоохоронними та контролюючими органами у протидії контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин та фальсифікованих ліків
  (Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016) Авдєєв, О. Р.; Авдеев, А. Р.; Avdeev, A. R.
  У статті розкривається сучасний організаційно-правовий механізм взаємодії органів доходів і зборів України з правоохоронними та контролюючими органами у протидії контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин та фальсифікованих лікарських засобів. Автор виокремлює національний та міжнародний рівні досліджуваної взаємодії, а також пропонує окремі зміни та доповнення до діючого законодавства України з метою удосконалення правового забезпечення її здійснення.
 • Документ
  Поняття, сутність та особливості адміністрування митних платежів
  (Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016) Батанова, Людмила Олександрівна; Батанова, Людмила Александровна; Batanova, Ljudmila
  В статті проаналізовано різні підходи науковців щодо визначення поняття а дміністрування митних платежів, та законодавчі джерела тощо. Встановлено, що розгляд порядку та удосконалення адміністрування митних платежів в Україні є пріоритетним завданням не тільки органів доходів і зборів України при здійсненні державної митної справи, а й усієї держави у цілому. Доведено, що адміністрування митних платежів - це організаційно-розпорядча діяльність у сфері управління, із застосуванням адміністративних, фінансових методів та інформаційних технологій у сфері сплати митних платежів з метою реалізації завдань та функцій органів доходів і зборів України при здійсненні державної митної справи.
 • Документ
  До питання щодо електронного розподілу митних декларацій
  (Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016) Федотов, Олексій Павлович; Федотов, Алексей Павлович; Fedotov, Oleksiy P.
  Статтю присвячено дослідженню питання електронного розподілу митних декларацій в процесі призначення автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимі посадової особи підрозділу митного оформлення для виконання митних формальностей за відповідною митною декларацією. На основі аналізу чинного законодавства України з питань державної митної справи встановлено, що впровадження розподілу електронних версій митних декларацій між посадовими особами підрозділів митного оформлення у автоматичному режимі в порядку черговості їх надходження до підрозділів митного оформлення сприяє прозорому оформленню електронних версій митних декларацій.
 • Документ
  Економічна безпека держави: погляд крізь призму митного контролю
  (Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016) Мазур, А. В.; Мазур, А. В.; Mazur, A. V.
  У статті економічна безпека держави розьщцається крізь призму митного контролю, а саме одного з двох методів його оптимізації - аналізу та управління митними ризиками, здійснення яких маг відбуватися з урахуванням глобалізації економіки. Автор зазначає, що приєднання до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, ратифікація Угоди про спрощення процедур торгівлі, унормування в Митному кодексі України визнаних цивілізованими країнами засобів вирішення дилеми «забезпечення національної (у тому числі економічної) безпеки чи спрощення митних формальностей (передусім митного контролю і й сприяння зовнішньоторговим відносинам», сприяв формуванню позитивного образу держави, в якій відчу тним є прагнення створити привабливий інвестиційний клімат з метою піднесення вітчизняної економіки до рівня розвину тих європейських країн.
 • Документ
  Класичні форми митної політики: зміст та історія формування
  (Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016) Кормич, Борис Анатолійович; Кормич, Борис Анатольевич; Kormych, Boris A.
  В статті розглядається історія та періодизація формування класичних форм митної політики. Характеризуються такі форми митної політики, як меркантилізм, протекціонізм та вільна торгівля. Здійснюється аналіз змісту кожної з форм митної політики у час її виникнення та особливостей тарифних та нетарифних засобів їх реалізації.
 • Документ
  Підстави набуття статусу фізичної особи публічного права
  (Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016) Кулініч, Ольга Олексіївна; Кулинич, Ольга Алексеевна; Kulinich, Olga O.
  У статті досліджуються визначення поняття «фізична особа публічного права», наводиться класифікація критеріїв визнання особи публічною за такими підставами: час набуття статусу (за час життя або посмертно); підстава отримання (за фактом народження, внаслідок власних зусиль, випадкових обставин, участі у історичних подіях та/або обіймання історично значущої посади); вид професійної діяльності (політичні діячі та посадові особи; особи, які надають публічні послуги; особи, які відіграють певну роль у суспільному житті внаслідок певних обставин або подій).
 • Документ
  Понятійні та методологічні основи регулювання нових типів інформаційних відносин: "віртуальні правовідносини"
  (Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016) Бєляков, Костянтин Іванович; Беляков, Константин Иванович; Belyakov, Kostyantyn I.
  Розглянуто словосполуку «віртуальні правовідносини» та сучасне їх розуміння в контексті проблем формування термінологічно-понятійного апарату інформаційно-правових досліджень. Автором запропоновано впровадження та визначення технолого-правового методу, як спеціального, власного методу інформаційного права. Автор зазначає, що поняття «віртуальність» та «віртуальна реальність» є не теоретичними поданнями, а метафорами У логіці широко використовуються поняття «можливий світ» і «штучна реальність», які з «віртуальною реальністю» жодним чином не співвідносяться. «Віртуальну реальність» психологізують або роблять предметом логіки модальності, «віртуальність» же намагаються витлумачувати з погляду актуальності Тому зазначені поняття не мають права на існування у правовій науці, а використання цих термінів в науковому обігу слід усіляко уникати.
 • Документ
  International rule of law in a discourse of doubts
  (Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016) Gorobets, Kostiantyn V.; Горобець, Костянтин Валерійович; Горобец, Константин Валерьевич
  The international rule of law - one of the most influential theoretical ideas of contemporary international legal scholarship At the same time, it exists in a ceaseless discourse of doubts and defenses. Political realism and postmodern skepticism constitute two major reasons for doubts about it. Article deals with the arguments provided by them, and with possible counterarguments based on die ideology of formalism.
 • Документ
  Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини за віковими критеріями
  (Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016) Завальнюк, Володимир Васильович; Завальнюк, Владимир Васильевич; Zavalnyuk, Volodymyr V.
  Кожне нове покоління розкриває перед людством нові можливості. Можна сказати, що повага до прав людини починається зі ставлення суспільства до своїх дітей, як і до громадян похилого віку. Сучасне розуміння прав дитини виходить з визнання цінності дитинства як особливого, значущого і абсолютно необхідного періоду в житті кожної людини. Автор аналізує підходи до визначення системи принципів реалізації, охорони та захисту прав дитини. Також в межах статті досліджуються проблеми людей похилого віку. Відзначається, що сьогодні питання старості є одним з актуальних напрямів наукових досліджень, а в організаційному напрямку створення мережі територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян, є значно людянішим та більш відповідним вимогам антропологічної експертизи законодавства, за діяльність стаціонарних установ, де проживають особи похилого віку.
 • Документ
  Реформа Одеської митниці: проблема шляхів та методів
  (Одеса, 2016) Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergiy V.
  Статтю присвячено дослідженню питань реформування сфери державної митної справи, здійснюваного в межах окремого територіального митного органу Одеської митниці ДФС. Акцентовано увагу на недоопрацюваннях та правових недоліках нормативно-правових актів, прийнятих в процесі активної нормо і ворчості Одеської митниці ДФС. На основі аналізу результатів такого реформування доведено, що будь-які нормотворчі ініціативи та кроки щодо розвитку та модернізації сфери державної митної справи мають засновуватися на науково обгрунтованих системних поглядах, напрацюваннях та здобутках науки. В іншому випадку подібні ініціативи сприяють тільки поступовому регресу та занепаду сфери державної ми гної справи.