Анісімова Юлія Павлівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 1 з 1
  • Документ
    Читання автентичних текстів як запорука швидкого оволодіння англійською мовою
    (Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2020) Анісімова, Юлія Павлівна; Анісімова, Ю. П.; Анисимова, Юлия Павловна; Anisimova, Yuliia P.; Anisimova, Yulia
    Одним із найважливіших і найефективніших напрямів вищих навчальних закладів є цілеспрямоване культурне набуття студентами знань із дисципліни. Саме на основі читання автентичних текстів на заняттях з іноземної мови формується навичка спілкування англійською мовою. У статті детально проаналізовано загальну характеристику автентичних текстів, обґрунтовано їх змістове наповнення, охарактеризовано актуальність використаних автентичних матеріалів з метою оволодіння знаннями з дисципліни «Англійська мова» та навичками іншомовної комунікації. Розглянуто значення автентичних текстів у навчанні іноземних мов майбутніх юристів. Зазначено вплив автентичних вправ на підвищення рівня мотивації до навчання й охарактеризовано різні способи розвитку навичок у майбутніх юристів для здійснення ефективної комунікації. Для більш результативного використання автентичний матеріал має бути правильно підібраний педагогом і спрямований на потреби та інтереси студентів. Відомо, що найбільш придатними для навчання студентів говоріння є оповідання соціального, соціально-психологічного, психологічного, побутового, детективного, гумористичного й ліричного типів. Ці типи оповідань, відбиваючи актуальні та вічні морально-етичні й соціальні проблеми, містять можливість зіставлення різних точок зору щодо певних проблем, які й дають привід для монологічних висловлювань, стимулюють мислення студентів, пробуджують у них асоціацію з власним життєвим досвідом, вливають на їхні почуття та емоції, виступаючи при цьому потенційним мотивом, який активізує мовленнєву діяльність студентів. Робота з автентичними текстами дає змогу в навчальних умовах показати реальні прагматичні соціокультурні ситуації й прокоментувати їх, підвищити внутрішню мотивацію учнів до освоєння іноземної мови, створити психологічну комфортність, розвинути довільну й мимовільну пам’ять, сприяє підвищенню комунікативно-пізнавальної мотивації, формує лінгвокраєзнавчу та інтеркультурну компетенцію, позитивно впливає на особистісно-емоційний стан студентів-юристів.