Алексєєв Микола Едгардович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 4 з 4
 • Документ
  Особливості підготовки перекладачів-синхроністів
  (Одеса, 2016) Алексєєв, М. Е.; Алексєєв, Миколай Едгардович; Aleksyeyev, M. E.; Алексєєва, Л. І.; Алексєєва, Людмила Іванівна; Aleksyeyeva, L. I.; Синьова, Т. В.; Синьова, Тетяна Владленівна; Syn’ova, T. V.
  Зростання масштабу глобалізації викликає потребу в лінгвістичних посередниках. Динамічний розвиток технологій переговірної діяльності тягне за собою розвиток технологій і самого синхронного перекладу. Вивчення засад синхронного перекладу взагалі та додаткових ускладнень у роботі перекладачів-синхроністів зокрема сприятиме удосконаленню їх професійних навичок, дасть можливість розробити низку практичних висновків і методичних рекомендацій для їх якісної фахової підготовки. Правильна спеціальна підготовка має на меті зробити більш надійну систему тренувань і доведення до автоматизму більшості мовних навичок студентів-перекладачів.
 • Документ
  Юридична англійська європейських судів
  (Видавничий дім "Гельветика", 2018) Юлінецька, Юлія Василівна; Юлінецька, Ю. В.; Юлинецкая, Юлия Васильевна; Yulinetska Yuliia V.; Алексєєв, Микола Едгардович; Алексєєв, М. Е.; Алексеев, Николай Эдгардович; Aleksieiev, Mykola E.; Alekseyev, M. E.; Yulinetska, Yu. V.
  Викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах, зокрема юридичних, останнім часом стикається з новими викликами. При незмінній (а то і такій, що зменшується) кількості аудиторних годин зростають вимоги до якості отримуваних знань. Відповідь, очевидно, лежить в області перенесення основного навантаження в сферу позааудиторної самостійної роботи студентів, що відповідає традиціям і практиці вищої освіти в зарубіжних, зокрема, європейських вузах. Хоча традиційно про самостійну роботу студентів не забували ніколи, їй відводилася другорядна, несамостійна роль закріплення або поглиблення знань, отриманих під час аудиторної роботи. У разі навчання іноземній мові така позиція достатньо обґрунтована, тому що основне завдання полягає не стільки в отриманні знань, а, скоріше, у виробленні навичок, що видається проблематичним при відсутності викладача.
 • Документ
  Латинские слова и фразы в юридическом английском: их функции и проблемы перевода
  (Київ : Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2019) Алексєєв, Микола Едгардович; Алексєєв, М. Е.; Алексеев, Николай Эдгардович; Алексєєва, Людмила Іванівна; Алексєєва, Л. І.; Алексеева, Людмила Ивановна; Синьова, Тетяна Владленівна; Синьова, Т. В.; Aleksieiev, Mykola E.; Aleksieieva, Liudmyla I.; Синева, Татьяна Владленовна; Synova, Tetiana V.
  У статті розглядаються актуальні питання перекладу латинських слів і фраз в англомовних юридичних документах. Аналізуються причини збереження таких латинських включень у сучасній англійській юридичній мові і функції, які вони виконують під час юридичного дискурсу. У статті пропонується класифікація різних типів латинських включень. Розкривається необхідність збереження в тексті латинських фраз, що становлять базові юридичні принципи. Автори пропонують використовувати різні перекладацькі прийоми залежно від функцій, які виконують латинські слова і фрази в англійських юридичних текстах, з метою найбільш повного їх відтворення мовою перекладу, включно зі стилістичним забарвленням тексту.
 • Документ
  Prospects of t&i training for professionals other than linguists
  (Одеса : Гельветика, 2020) Алексєєв, Микола Едгардович; Алексєєв, М. Е.; Алексеев, Николай Едгардович; Alexeyev, Mykola E.; Алексєєва, Людмила Іванівна; Алексєєва, Л. І.; Алексеева, Людмила Ивановна; Alexeyeva, Liudmyla І.; Синьова, Тетяна Владленівна; Синьова, Т. В.; Синева, Татьяна Владленовна; Synyova, Tetiana V.