Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2016. - Вип. 10

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 6 з 6
 • Документ
  Місіонерство й катехізація в православній церкві: український контекст
  (2016) Далекорей, М. І.; Далекорей, М. И.; Dalekorey, M. I.
  У статті розглядаються завдання, принципи, форми й методи місіонерства Української Православної Церкви. Приділено увагу соціальній концепціі церкви, оскільки співробітництво з державною владою ієрархи Української Православної Церкви використовують для досягнення своїх місіонерських цілей. Розглянуто катехізацію (релігійне просвітництво) як одну з основних форм місіонерства. Проаналізовано форми й методи церковної інформаційної політики. Наголошується на необхідності її активізації.
 • Документ
  Ідеал у колі розуміння філософської рефлексії
  (2016) Чорна, Л. В.; Черная, Л. В.; Chorna, L. V.
  У статті аналізується ідеал крізь призму розуміння філософської рефлексії. Проблема ідеалу залишається на межі тисячоліть не менш актуальною для дослідження, ніж у попередні століття. Інтерпретація ідеалу й сьогодні є злободенною темою дискусій у сучасній філософії, культурології, політології, теорії державного управління. Мета статті – перейти від всезагального бачення ідеалу до його інтерпретації в межах філософської рефлексії. Тому основним методом дослідження є метод герменевтики. Сучасне полісистемне бачення проблеми ідеалу дає можливість розкрити ідеал крізь призму інтерпретації рефлектуючого суб’єкта. На цьому базується визначення типів рефлексії, які існують у реаліях культурних практик та впливають на формування ідеалу.
 • Документ
  До проблеми розуміння західної та східної ідентичності акторів глобалізаційних процесів
  (2016) Алікберов, Р. Д.; Аликберов, Р. Д.; Alikberov, R. D.
  Соціокультурна ідентичність є фундаментальним принципом здійснення всіх актів соціокультурної творчості: соціальних дій, економічних, політичних, ідеологічних та інших реалій, що здійснюються в просторі взаємодії культур, цивілізацій. Підхід до оцінки глобалізаційних процесів є досить поліваріантним. Так, існує соціологічна, політологічна, культурологічна, антропологічна моделі ідентичності. Проте сама структура взаємодії продуцентів цих моделей залишається дифузною. У статті надається модель інтегрального соціокультурного підходу.
 • Документ
  Патріотизм – феномен парадигми комунікативного суспільства
  (2016) Аксьонова, В. І.; Аксенова, В. И.; Aksonova, V. I.
  Глобалізація комунікативного суспільства обумовлює дух патріотизму як складного соціокультурного контексту, що відображає цілісні характеристики освіти інформаційного суспільства, яка перетворює парадигму філософії на засадах тісної взаємодії зв’язків між суспільствами – різновиду етносоціального й планетарного соціуму. Постнеокласичний аналіз викликає необхідність систематизації методологічних основ, принципів, критеріїв, підходів і дискурсів міжкультурної комунікації, розроблених вітчизняними й зарубіжними дослідниками.
 • Документ
  Этнотерриториальные конфликты в геополитических трансформациях современности
  (2016) Абызова, Л. В.; Абизова, Л. В.; Abyzova, L. V.; Кушнерева, А. В.; Кушнерьова, А. В.; Kushnereva, A. V.
  В статье исследуется этнотерриториальный конфликт как столкновение этносов за право обладания, контроля, проживания, государственного владения (если этнос имеет свое государство) некоторой территорией. Утверждается, что существует угроза возникновения и развития войны из-за этнотерриториального конфликта. Указывается на возможность ситуационных модификаций данного конфликта в зависимости от политических, экономических, социальных, культурных целей, которые ставят перед собой конфликтующие стороны. Основной причиной возникновения этнотерриториальных конфликтов, приводящих к масштабным геополитическим кризисам, называется процесс формирования новых национальных идеологий. Подобные идеологии нередко имеют экстремистский характер. Сделан вывод о том, что современный взрыв этнического сепаратизма и политической нестабильности спровоцировали массовые потоки вынужденной миграции, оказывающие существенное влияние на внутреннюю ситуацию государств и международную политику.
 • Документ
  Актуальні проблеми філософії та соціології. - Вип. 10.
  (2016)
  У десятому номері журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології» розглядаються філософські питання буття людини в сучасних суспільствах. Автори піднімають традиційні для філософського дискурсу проблеми, обмірковують шляхи їх вирішення у сучасному українському суспільстві. Багато уваги приділено філософському осмисленню суспільства, буття, діалектики, свободи, релігії як традиційних предметів філософської рефлексії. У номері також подається соціологічне осмислення політичних і соціальних подій, об’єктивний, неупереджений соціологічний аналіз суспільної свідомості, соціологічне супроводження тих процесів, які відбуваються в країні. Автори розкривають й актуальні соціологічні візії принципів побудови сучасних суспільств, соціологічне осмислення освіти. Матеріали, оприлюднені у десятому номері журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології», можуть бути корисними для науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх тих, хто цікавиться філософськими та соціологічними проблемами сучасних суспільств.