Грошово-кредитна (монетарна) політика: поняття та цілі

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Латковська, Тамара Анатоліївна
Латковская, Тамара Анатольевна
Latkovska, Tamara A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Латковська Т. А. Грошово-кредитна (монетарна) політика: поняття та цілі / Т. А. Латковська // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 11-14.

Ключові слова

грошово-кредитна політика, стабільність грошової одиниці України, Закон України «Про Національний банк України», Національний банк, Основні засади грошово-кредитної політики, регулювання обсягу грошової маси, тенденції на світових ринках, фінансова стабільність, інструменти грошово-кредитної політики, денежно-кредитная политика, стабильность денежной единицы Украины, Закон Украины «О Национальном банке Украины», Национальный банк, Основные принципы денежно-кредитной политики, регулирования объема денежной массы, тенденции на мировых рынках, финансовая стабильность, инструменты денежно-кредитной политики, money-credit policy, stability of the monetary unit of Ukraine, Law of Ukraine "On the National Bank of Ukraine", National Bank, Basic principles of monetary policy, regulating the money supply, trends in world markets, financial stability, monetary policy instruments

Цитування

Латковська Т. А. Грошово-кредитна (монетарна) політика: поняття та цілі / Т. А. Латковська // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 11-14.