Міжнародне співробітництво у кримінальному судочинстві : навчально-методичний посібник для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 293 «Міжнародне право» та галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»

Анотація

Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Міжнародне співробітництво у кримінальному судочинстві» та «Міжнародна-правова допомога у правоохоронній діяльності». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, а також список рекомендованих джерел. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальністю 293 «Міжнародне право» та 262 «Правоохоронна діяльність» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Бібліографічний опис

Міжнародне співробітництво у кримінальному судочинстві : навч.-метод. посіб. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 29 «Міжнародні відносини», спец. 293 «Міжнародне право» та галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» [Електронне видання] / уклад.: М. І. Смирнов, В. К. Волошина, А. В. Підгородинська ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2024. – 165 с. – Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.27680

Ключові слова

положення міжнародного співробітництва у боротьбі із злочинністю та в сфері кримінального судочинства, міжнародна правова допомога в кримінальних справах, видача (екстрадиція) осіб для притягнення до кримінальної відповідальності, передача засуджених осіб в країну громадянства, особливості співробітництва з міжнародним кримінальним судом, навчально-методичний посібник

Цитування

Смирнов М. І. , Волошина В. К., Підгородинська А. В. Міжнародне співробітництво у кримінальному судочинстві : навч.-метод. посіб. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 29 «Міжнародні відносини», спец. 293 «Міжнародне право» та галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» [Електронне видання] ; НУ «ОЮА». Одеса, 2024. 165 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/27680; DOI: 10.32837/11300.27680