Міжнародні стандарти прав людини у кримінальному праві: компаративна перспектива = Human rights from a comparative criminal law perspective

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Лук’янов, Дмитро Васильович
Лук’янов, Д. В.
Lukianov, Dmytro V.
Марін, Олександр Костянтинович
Марін, О. К.
Marin, Oleksandr K.
Сень, Ірина Зеновіївна
Сень, І. З.
Sen, Iryna Z.
Туляков, Вячеслав Олексійович

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

В посібнику розглядаються міжнародні стандарти прав людини у кримінальному праві в глобальному, регіональному та локальному контекстах із застосуванням компаративної перспективи; окрема увага приділена питанню прав людини в часи конфлікту в кримінально-правовому вимірі. Світоглядні підходи до палітри юрисдикційних повноважень з кримінально-правового захисту прав людини та принципів кримінального права, поєднані з практично-орієнтованими дидактичними матеріалами, покликані сприяти розвитку кримінальної юстиції, орієнтованої на права людини, та вдосконалювати фахову юридичну підготовку користувачів посібника. Посібник призначений для магістрів, що навчаються за спеціальністю 081 «Право»

Бібліографічний опис

Міжнародні стандарти прав людини у кримінальному праві: компаративна перспектива = Human rights from a comparative criminal law perspective: посібник: електрон. навч. вид. / [Дмитро Лук’янов, Олександр Марін, Ірина Сень, Вячеслав Туляков, Олена Уварова, Олена Харитонова, Олена Шостак]; за ред. Олени Харитонової, Габріеле Шмельцер. – Харків: Право, 2022. – 220 с. – (Удосконалення магістер. програми з кримін. юстиції = Modernising Master’s Training on Criminal Justice. CRIMHUM). – Режим доступу: https://library.nlu.edu.ua/images/files/MSPLKP.pdf. DOI: 10.32837/11300.24894

Ключові слова

міжнародні стандарти прав людини, право, кримінальне право, розвиток кримінальної юстиції, міжнародні договори, міжнародне кримінальне право, принцип законності, принцип субсидіарності, international human rights standards, right, Criminal Law, development of criminal justice, international agreements, international criminal law, principle of legality, principle of subsidiarity, CRIMHUM

Цитування

Міжнародні стандарти прав людини у кримінальному праві: компаративна перспектива = Human rights from a comparative criminal law perspective: посібник: електрон. навч. вид. / [Дмитро Лук’янов, Олександр Марін, Ірина Сень, Вячеслав Туляков, Олена Уварова, Олена Харитонова, Олена Шостак]; за ред. Олени Харитонової, Габріеле Шмельцер. – Харків: Право, 2022. – 220 с. – (Удосконалення магістер. програми з кримін. юстиції = Modernising Master’s Training on Criminal Justice. CRIMHUM). – Режим доступу: https://library.nlu.edu.ua/images/files/MSPLKP.pdf. DOI: 10.32837/11300.24894