Окремі питання інтелектуальної власності в індустрії моди

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Токарева, Віра Олександрівна
Токарева, Вера Александровна
Tokareva, Vira O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглядаються теоретичні аспекти охорони творів інтелектуальної власності в індустрії моди. Забезпечити захист творів в індустрії моди покликані такі інструменти захисту інтелектуальної власності як: знаки для товарів та послуг, патент на дизайн та авторське права. Вони покликані захистити від копіювання та запозичення технологій іноземними та вітчизняними товаровиробниками. Проаналізовані засоби захисту творів інтелектуальної власності в індустрії моди та їх властивості.
В статье рассматриваются теоретические аспекты охраны произведений интеллектуальной собственности в индустрии моды. Обеспечить защиту произведений в индустрии моды призваны такие инструменты защиты интеллектуальной собственности как: знаки для товаров и услуг, патент на дизайн и авторское право. Они призваны защитить от копирования и заимствования технологий иностранными и отечественными товаропроизводителями. Проанализированы способы защиты произведений интеллектуальной собственности в индустрии моды.
The article deals with the theoretical aspects of intellectual property rights in the fashion industry. The design in the fashion industry are protected by such intellectual property tools trademarks for goods and services, the patent for the design and copyright. These tools are designed to protect against copying technology by foreign and domestic producers. The way to protect intellectual property works in the fashion industry are analysed.

Бібліографічний опис

Токарева В. О. Окремі питання інтелектуальної власності в індустрії моди / В. О. Токарева // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 24. – С. 70-74.

Ключові слова

авторське право, копіювання, товарний знак, копіювання індустрії моди, фірмовий стиль, право індустрії моди, авторское право, копирование, товарный знак, индустрия моды, фирменный стиль, copyright, trademark, fashion industry, trade dress, the fashion law

Цитування

Токарева В. О. Окремі питання інтелектуальної власності в індустрії моди / В. О. Токарева // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 24. – С. 70-74.