Етика прокурора, судді, слідчого : навчальний посібник = Ethics of public prosecutor, judge, investigator

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Гуртієва, Людмила Миколаїівна
Гуртієва, Л. М.
Hurtiieva, Liudmyla M.
Капліна, Оксана Володимирівна
Капліна, О. В.
Kaplina, Oksana V.
Лапкін, Андрій Васильович
Лапкін, А. В.
Lapkin, Andrii V.
Мазур, Марта Романівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Навчальний посібник присвячено питанням професійної етики судді, прокурора та слідчого. Викладаються загальні положення професійної етики та її особливості щодо представників різних юридичних професій у сфері кримінальної юстиції. Окрема увага приділяється міжнародним стандартам етики судді, прокурора та слідчого, а також гармонізації з ними національного законодавства України. Докладно аналізуються правила етичної поведінки судді, прокурора та слідчого у їхній професійній діяльності та поза службою. Розглядаються проблеми відповідальності судді, прокурора та слідчого за порушення правил професійної етики та поведінки. Призначено для студентів спеціальності 081 «Право», аспірантів, викладачів закладів вищої юридичної освіти, а також для суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, представників інших юридичних професій.

Бібліографічний опис

Етика прокурора, судді, слідчого : навчальний посібник = Ethics of public prosecutor, judge, investigator / Л. М. Гуртієва, О. В. Капліна, А. В. Лапкін, М. Р. Мазур, Х. Р. Слюсарчук – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – 284 с. – Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.24746

Ключові слова

право, етика судді, етика прокурора, етика слідчого, професійна етика, міжнародні стандарти, дисциплінарна відповідальність, кримінальна юстиція, законодавство України, правосуддя, right, ethics of a judge, ethics of the prosecutor, ethics of the investigator, professional ethics, international standards, disciplinary responsibility, criminal justice, legislation of Ukraine, justice, CRIMHUM

Цитування

Етика прокурора, судді, слідчого : навчальний посібник = Ethics of public prosecutor, judge, investigator / Л. М. Гуртієва, О. В. Капліна, А. В. Лапкін, М. Р. Мазур, Х. Р. Слюсарчук – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – 284 с. – Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.24746