Сучасні проблеми цивільного та цивільно-процесуального права (в частині цивільно-процесуального права) : навчально-методичний посібіник для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістра всіх факультетів НУ «ОЮА» за освітньо-професійною програмою «Право»

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Голубєва, Неллі Юріївна
Бут, Ілля Олександрович
Полуніна, Ольга Олександрівна
Полюк, Юлія Іванівна
Цал-Цалко, Юлія Юліївна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Видання визначає обсяг знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього правознавця з дисципліни «Сучасні проблеми цивільного та цивільно-процесуального права» (в частині цивільно-процесуального права), послідовність опанування навчальним матеріалом дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять, завдання для самостійної роботи, складові оцінювання знань студентів, список рекомендованої літератури. Посібник розрахований на студентів і науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.

Бібліографічний опис

Сучасні проблеми цивільного та цивільно-процесуального права (в частині цивільно-процесуального права) : навч.-метод. посіб. [Електронне видання] / Н. Ю. Голубєва, І. О. Бут, О. О. Полуніна, Ю. І. Полюк, Ю. Ю. Цал-Цалко ; Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2023. – 190 с. - Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.26554

Ключові слова

Новелізація цивільного процесуального законодавства, Реалізація права на суд, Докази і доказування у цивільному судочинстві, Зміни у позовному провадженні, Спрощення судових процедур, Перегляд судових рішень, Актуальні питання окремого провадження, Суб’єкти цивільних процесуальних відносин, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, Суб’єкти цивільних процесуальних відносин

Цитування

Сучасні проблеми цивільного та цивільно-процесуального права (в частині цивільно-процесуального права) : навч.-метод. посіб. [Електронне видання] / Н. Ю. Голубєва, І. О. Бут, О. О. Полуніна, Ю. І. Полюк, Ю. Ю. Цал-Цалко ; Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2023. – 190 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/26554; DOI: 10.32837/11300.26554