Основи римського приватного права : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Демчук, Тетяна Ігорівна
Демчук, Т. І.
Демчук, Татьяна Игоревна
Demchuk, Tetiana I.
Манжосова, Олена Вікторівна
Манжосова, О. В.
Манжосова, Елена Викторовна
Manzhosova, Olena V.
Мошинська, Яна Степанівна
Мошинська, Я. С.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Чернівці

Анотація

У навчально-методичному посібнику «Основи римського приватного права» містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Основи римського приватного права» відповідно до навчальної програми студентів Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія». У навчально-методичному посібнику подаються лекційні матеріали занять, плани семінарських занять з практичними завданнями, які можуть бути використані для аудиторної та самостійної роботи студентів. У навчально-методичному посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до семінарських (практичних) занять, заліку, іспиту.
The educational and methodical manual "Fundamentals of Roman Private Law" contains materials that meet the requirements of the discipline "Fundamentals of Roman Private Law" in accordance with the curriculum of students of Chernivtsi Law Institute of the National University "Odessa Law Academy". In educational and methodical manual provides lecture materials, seminar plans with practical tasks that can be used for classroom and independent work of students. The manual contains a list of recommended literature that can be used in preparation for seminars (practical) classes, tests, exams.

Бібліографічний опис

Основи римського приватного права : навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання / Т. І. Демчук, О. В. Манжосова, Я. С. Мошинська, О. В. Лещенко - Чернівці, 2021. - 149 с.

Ключові слова

римське приватне право, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Основи римського приватного права : навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання / Т. І. Демчук, О. В. Манжосова, Я. С. Мошинська, О. В. Лещенко - Чернівці, 2021. - 149 с.