Структура функцій цивільного права

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Матійко, Микола Володимирович

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

Стаття присвячена дослідженню структури функцій цивільного права. Розглянуті погляди вчених щодо на-прямків впливу цивільного права на суспільні відносини, його ролі та соціального значення. Охарактеризовано елементи структури функцій цивільного права. В структурі функцій цивільного права в якості елементів виділені зміст, суб’єкти реалізації, об’єкти та засоби реалізації. Розглянуті властивості елементів структури функції цивільного права. Елементи структури функцій цивільного права співвіднесені із суміжними юридичними поняттями.

Бібліографічний опис

Матійко М. В. Структура функцій цивільного права / М. В. Матійко // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 15-19.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, цивільне право, функції цивільного права, структура функцій права, вплив цивільного права, призначення цивільного права, civil law, functions of civil law, structure offunctions of law, influence of civil law, appointment of civil law

Цитування

Матійко М. В. Структура функцій цивільного права / М. В. Матійко // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 15-19.