Система джерел правового регулювання інформаційно-технологічних відносин

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Позова, Діна Дмитрівна
Позова, Дина Дмитриевна
Pozova, Dina D.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена дослідженню системи джерел правового регулювання відносин, які виникають, змінюються та припиняються у зв’язку із застосуванням інформаційних технологій. Надано характеристику окремим видам джерел інформаційно­технологічних відносин.
Статья посвящена исследованию системы источников правового регулирования отношений, которые возникают, изменяются и прекращаются в связи с применением информационных технологий. Охарактеризованы отдельные виды источников информационно­-технологических отношений.
The article is devoted to the research of the system of sources of legal regulation of relations that arise, change and stop to exist in connection with the use of information technologies. Some types of sources regulating information and technological relations are characterized.

Бібліографічний опис

Позова Д. Д. Система джерел правового регулювання інформаційно-технологічних відносин / Д. Д. Позова // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 24. – С. 93-96.

Ключові слова

інформаційно­-технологічні відносини, інформаційні технології, мережа Інтернет, джерела правового регулювання, информационно-­технологические отношения, информационные технологии, сеть Интернет, источники правового регулирования, information and technological relations, information technologies, the Internet, sources of legal regulation

Цитування

Позова Д. Д. Система джерел правового регулювання інформаційно-технологічних відносин / Д. Д. Позова // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 24. – С. 93-96.