Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн : методичні рекомендції для здобувачів вищої освіти І освітнього ступеня спеціальності 035 Філологія

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Козак, Т. Б.
Тупікова, Т. В.
Ковальова, К. О.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

Методичні рекомендації до курсу «Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн» містить тексти і лексико-граматичні завдання, що спрямовані на розвиток навичок мовного спілкування, збагачення словникового запасу, комунікативних умінь на нормативному рівні. Методичні рекомендації призначена для формування соціокультурної компетенції у здобувачів вищої освіти спеціальності 035 «Філологія». Включає тексти та комплекси вправ країнознавчої тематики для перевірки лексичних навичок, формування та розвитку умінь усного та писемного мовлення. Може використовуватися для занять з дисципліни «Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн» і для самостійної роботи. Основною функцією лексико-граматичних завдань є контроль успішності навчання німецькій мові, тобто перевірка засвоєння лексичного та граматичного матеріалу.

Бібліографічний опис

Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн : методичні рекомендції для здобувачів вищої освіти І освітнього ступеня спеціальності 035 "Філологія" / уклад. Т. Б. Козак , Т. В. Тупікова, К. О. Ковальова ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса, 2023. – 92 с. - Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.27328

Ключові слова

Лінгвокраїнознавство, Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн, німецька мова

Цитування

Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн : методичні рекомендції для здобувачів вищої освіти І освітнього ступеня спеціальності 035 "Філологія" / уклад. Т. Б. Козак , Т. В. Тупікова, К. О. Ковальова ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса, 2023. – 92 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/27328; DOI: 10.32837/11300.27328