Objects of intellectual property rights created by artificial intelligence: international legal regulation

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Войтович, Павло Петрович
Войтович, П. П.
Войтович, Павел Петрович
Voitovych, Pavlo P.
Бондаренко, Катерина Вікторівна
Бондаренко, К. В.
Бондаренко, Екатерина Викторовна
Bondarenko, Kateryna V.
Еннан, Руслан Євгенович
Еннан, Р. Є.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Universidad del Zulia

Анотація

In modern conditions of development of public relations, the creation of objects of intellectual property rights by artificial intelligence is becoming more widespread. With this in mind, it is important to analyse the international legal experience of regulating the use of artificial intelligence as the author of intellectual property, to further borrow it for domestic laws, as well as to pay attention to problematic aspects of such regulation and make proposals to resolve inconsistencies. The study clarifies the international legal regulation of intellectual property rights created by artificial intelligence, as well as analyses the problematic issues of regulation of artificial intelligence by international law and the features of such regulation in Ukraine and presents positions on the development of artificial intelligence systems and prospects, as well as the prospects for its impact on world society.
В сучасних умовах розвитку суспільних відносин все більшого поширення набуває створення штучним інтелектом об’єктів права інтелектуальної власності. З огляду на це, важливо проаналізувати міжнародно-правовий досвід регулювання використання штучного інтелекту як автора інтелектуальної власності, надалі запозичити його для національного законодавства, а також звернути увагу на проблемні аспекти такого регулювання та зробити пропозиції щодо усунення невідповідностей. У дослідженні з’ясовується міжнародно-правове регулювання прав інтелектуальної власності, створених за допомогою штучного інтелекту, а також аналізуються проблемні питання регулювання штучного інтелекту міжнародним правом та особливості такого регулювання в Україні та представлені позиції щодо розвитку систем штучного інтелекту та перспективи, а також перспективи її впливу на світове суспільство.

Бібліографічний опис

Voitovych P. Objects of intellectual property rights created by artificial intelligence: international legal regulation / P. Voitovych, K. Bondarenko, R. Ennan, A. Havlovska, V. Shliienko // Cuestiones Politicas, Vol. 39. - Iss. 68. - Universidad del Zulia, 2021. - P. 505-519.

Ключові слова

artificial intelligence, objects of intellectual property law, international legal regulation, robotics, Berne Convention, штучний інтелект, об'єкти права інтелектуальної власності, міжнародно-правове регулювання, робототехніка, Бернська конвенція, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Voitovych P. Objects of intellectual property rights created by artificial intelligence: international legal regulation / P. Voitovych, K. Bondarenko, R. Ennan, A. Havlovska, V. Shliienko // Cuestiones Politicas, Vol. 39. - Iss. 68. - Universidad del Zulia, 2021. - P. 505-519.