Роль юридической практики в развитии теории

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Палий, Оксана Николаевна
Палій, Оксана Миколаївна
Palii, Oksana M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Палий О. Н. Роль юридической практики в развитии теории / О. Н. Палий // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 27-29.

Ключові слова

философские категории, юридическая практика, развитие теории, философские основания права, позитивное право, подлинная сущность права, філософські категорії, юридична практика, розвиток теорії, філософські підстави права, позитивне право, справжня сутність права, philosophical categories, legal practice, development of theory, philosophical grounds of law, positive law, real essence of law

Цитування

Палий О. Н. Роль юридической практики в развитии теории / О. Н. Палий // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 27-29.