Пошук наукової інформації та презентація результатів наукових досліджень : метод. реком. для здобувачів вищої освіти третього освіт.-наук. рівня (галузь знань 29 «Міжнар. відносини», спеціальність 293 «Міжнар. право»)

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Мельничук, Ольга Степанівна
Логінова, Наталія Іванівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Наукові дослідження потребують аналізу великої кількості наукових публікацій в обраній галузі. Це передбачає наявність вмінь і навичок застосування сучасних інформаційно-пошукових, інформаційно-довідкових і науково-метричних баз мережі Інтернет. Для наочного представлення результатів наукових досліджень перед науковцями постає питання створення якісного (бажано інтерактивного) звітного документа або презентації, що зумовлює необхідність оволодіння навиками роботи з презентаційним програмним забезпеченням, а також набуття майстерності усної наукової дискусії. Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня.

Бібліографічний опис

Пошук наукової інформації та презентація результатів наукових досліджень : метод. реком. для здобувачів вищої освіти третього освіт.-наук. рівня (галузь знань 29 «Міжнар. відносини», спеціальність 293 «Міжнар. право») / О. С. Мельничук, Н. І. Логінова ; Нац. ун-т «Одеська юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2022. – 24 с. – Режим доступу:

Ключові слова

наукові інтернет-портали, інформаційні ресурси, виражальні засоби мовного дискурсу, техніка мовлення, закони логіко-емоційного мовлення, наукова пошукова система, мультимедійни презентації, інтерактивни презентації, евристичний метод генерування нових ідей, культура мовлення ученого-правника, комунікативні якості культури мовлення, припустимі та неприпустимі виверти, нейролінгвістичне програмування, орієнтація на аудиторію, позбавлення від страху перед аудиторією, публічний виступ, техніка мовлення

Цитування

Пошук наукової інформації та презентація результатів наукових досліджень : метод. реком. для здобувачів вищої освіти третього освіт.-наук. рівня (галузь знань 29 «Міжнар. відносини», спеціальність 293 «Міжнар. право») [Електронне видання] / О. С. Мельничук, Н. І. Логінова ; Нац. ун-т «Одеська юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2022. – 24 с. – Режим доступу: