Проблеми адаптації деяких цивільно-правових інститутів України до європейського права

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Харитонов, Євген Олегович
Харитонов, Евгений Олегович
Kharytonov, Evgen O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Харитонов Є. О. Проблеми адаптації деяких цивільно-правових інститутів України до європейського права / Є. О. Харитонов // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 23. – С. 6-12.

Ключові слова

цивільно-правові інститути України, європейські стандарти, правова адаптація, проект DCFR, євроінтеграція, право довірчої власності, право на відшкодування шкоди, гражданско-правовые институты Украины, европейские стандарты, правовая адаптация, проект DCFR, евроинтеграция, право доверительной собственности, право на возмещение вреда, civil-law institutions of Ukraine, European standards, legal adaptation, DCFR project, European integration, right of trust, right to compensation for harm

Цитування

Харитонов Є. О. Проблеми адаптації деяких цивільно-правових інститутів України до європейського права / Є. О. Харитонов // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 23. – С. 6-12.