До питання про засади тлумачення змісту господарського договору

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Давидова, Ірина Віталіївна
Давыдова, Ирина Виталиевна
Davydova, Iryna V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена розгляду поняття та основних засад тлумачення змісту господарських договорів, особливостей такого тлумачення відповідно до діючого законодавства. Розглядаються точки зору вчених стосовно даних питань, а також аналізується судова практика.
Статья посвящена рассмотрению понятия и основных принципов толкования содержания хозяйственных договоров, особенностей такого толкования в соответствии с действующим законодательством. Рассматриваются точки зрения ученых относительно данных вопросов, а также анализируется судебная практика.
The article is devoted to the concepts and fundamental principles of interpretation of the content of commercial contracts, the peculiarities of this interpretation according to the current legislation. The points of view of scholars regarding these issues, as well as judicial practice are analyzed.

Бібліографічний опис

Давидова І. В. До питання про засади тлумачення змісту господарського договору / І. В. Давидова // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 23. – С. 22-25.

Ключові слова

договір, господарський договір, істотні умови договору, сторони договору, договор, хозяйственный договор, существенные условия договора, стороны договора, contract, commercial contract, essential terms of the contract, parties to a contract

Цитування

Давидова І. В. До питання про засади тлумачення змісту господарського договору / І. В. Давидова // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 23. – С. 22-25.