Особливості вирішення спорів щодо права батьків на виховання дитини

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Глиняна, Катерина Михайлівна
Глиняная, Екатерина Михайловна
Glinyanaya, Ekaterina M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Головною метою цієї статті є аналіз проблеми, яка виникає щодо вирішення спорів між батьками питань про право на виховання дитини, надання дитині необхідних умов щодо її розвитку та становлення її особистості. Особливість та складність таких відносин полягає у тому, що суд, розглядаючи спір, пов’язаний із вихованням ді­тей, одночасно здійснює як захист суб’єктивних прав неповнолітніх, так і охорону їхніх інтересів. Розглядаючи такі справи, саме інтереси дитини мають бути вирішальними, умови для повноцінного розвитку дитини, формування її особистості та дотримання її прав у цілому.
Главной целью этой статьи является анализ проблемы, которая возникает при рассмотрении споров меж­ду родителями относительно права на воспитание ребенка, предоставление ребенку необходимых условий для его развития и становления его личности. Особенность и сложность таких отношений заключается в том, что суд, рассматривая спор, связанный с воспитанием детей, одновременно осуществляет как защиту субъективных прав несовершеннолетних, так и охрану их интересов. Рассматривая такие споры именно интересы ребенка должны быть решающими, а так же условия для полноценного развития ребенка, формирования его личности и соблюдение его прав в целом.
The main goal of this article is to analyze the problems that arise when disputes between parents concerning the right to upbringing of their child, providing the child with necessary conditions for his growth and formation of his personality. The peculiarity and complexity of such relations lies in the fact that the court considering the dispute related to the education of children at the same time provides protection of subjective rights of minors and protection of their interests. Considering such disputes, namely the interests of the child should be decisive, as well as the conditions for the full upgrowth of the child, formation of his personality and respecting his rights as a whole.

Бібліографічний опис

Глиняна К. М. Особливості вирішення спорів щодо права батьків на виховання дитини / К. М. Глиняна // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 21. – С. 32-36.

Ключові слова

дитина, подружжя, правовий захист, сім’я, правове регулювання, держава, захист, гарантії, ребенок, супруги, правовая защита, государство, семья, дитина, правовое регулирова­ние, гарантии, защита, child, spouse, legal protection, the state, the family, child, legal regulations, guarantees, protection

Цитування

Глиняна К. М. Особливості вирішення спорів щодо права батьків на виховання дитини / К. М. Глиняна // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 21. – С. 32-36.